Ändring av avtalsparters namn

2015-12-09 i Avtal
FRÅGA
Hej,Hur kan man enklast ändra avtalsparter i ett ingånget avtal?Avtalet har många bilagor så därför krävs en del jobb för att ändra.Då endast de två avtalsparterna ska ändras på grund av omstrukturering av bolag undrar jag om man kan göra ett tillägg där man refererar till det ingånga avtalet och dess bilagor.Tänker mig en sida där det står nya bolagsnamn och en referens till originalavtalet.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

När det gäller avtal krävs normalt sett att samtliga ursprungliga parter samtycker för att det ska vara tillåtet att ändra vilka juridiska eller fysiska personer som ska vara bundna av ett avtal.

När det gäller din situation verkar det som att en omstrukturering har skett som innebär att någon eller några av de juridiska personer som var bundna av det ursprungliga avtalet inte snart kommer att upphöra eller byta namn. Det finns två lösningar för att hantera den här situationen. Först ska jag ge några definitioner och sedan presenterar jag de två lösningarna:

Definitioner:

Avtal 1: Det ursprungliga avtalet. Detta avtal har ingåtts mellan bolag X och Bolag Y.

Avtal 2: Ett nytt avtal som hänvisar till avtal 1.

Avtal 3: Ett avtal med samma sakliga innehåll som avtal 1, men med nya namn på parterna.

Bolag X: En av de ursprungliga avtalsparterna.

Bolag XX: Detta bolag hette tidigare Bolag X.

Bolag Y: En av de ursprungliga avtalsparterna.

Bolag YY: Detta bolag hette tidigare Bolag Y.

Lösningar:

a) Ett nytt avtal (avtal 2) upprättas. I detta avtal anges följande: "Avtal 1 gäller numera mellan Bolag XX och Bolag YY istället för mellan Bolag X och Bolag Y. Bolag XX inträder i Bolag X:s samtliga förpliktelser och Bolag YY inträder i samtliga Bolag Y:s förpliktelser."

Avtal 2 måste skrivas under av behöriga företrädare för Bolag X, BOLAG XX, Bolag Y och Bolag YY.

b) Avtal 1 sägs upp. Ett nytt avtal (avtal 3) skrivs. Detta avtal ser exakt likadant ut som avtal 1, men med den skillnaden att namnen på parterna har bytts ut (t.ex. istället för Bolag X står det Bolag XX).

Min rekommendation: Enligt min mening är alternativ b) att föredra. Det innebär att ni måste skriva ett nytt omfattande avtal, men i gengälld minskar risken för att det uppstår problem i efterhand. Om istället alternativ a) väljs finns det en risk att det uppstår tvister om huruvida avtal 1 verkligen gäller för Bolag XX och Bolag YY.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1361)
2020-10-18 Gäller ångerrätt vid betald handpenning hos bilfirma?
2020-10-12 Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?
2020-10-11 Kan man ha flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?
2020-10-09 Kan man frånträda ett avtal som man inte har nytta av?

Alla besvarade frågor (85162)