Allmänt om vårdnad, boende och umgänge

2016-08-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Bör man dela på frågor avseende umgänge/vårdnad och bodelning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom att din fråga inte är så specifik så kommer jag att redogöra översiktligt för hur reglerna om vårdnad, boende och umgänge fungerar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa en ny.

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalken (FB). Juridiskt sett skiljer man på vårdnad, boende och umgänge. Det innebär bland annat att man exempelvis i regel har rätt till umgänge med sitt barn även om man inte har vårdnaden om barnet och liknande. Enligt 6:15 FB så har barnet rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor med. Rätten till umgänge kommer därför i regel endast i fråga när barnet har sitt stadigvarande boende hos en av föräldrarna, det vill säga när barnet inte har ett växelvist boende.

Enligt 6:2 a FB är det barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta är alltså gemensamt för alla dessa beslut.

Om man inte är nöjd med vårdnadssituationen så finns det två sätt för att försöka få ändring av vårdnaden. För det första kan man avtala om vårdnaden med den andra vårdnadshavaren enligt 6:6 FB. Det går ju dock i regel inte om man inte är överens i frågan. I de fallen får istället rätten (domstol), på talan av någon av föräldrarna, besluta enligt 6:5 FB om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Samma två sätt kan användas för att bestämma vem barnet ska bo med och huruvida barnet ska ha umgänge med någon av föräldrarna, detta framgår av 6:14a FB och 6:15a FB. Frågor om vårdnad, boende och umgänge kan prövas av rätten vid samma tillfälle men kan även prövas separat, exempelvis om en förälder bara vill få ändring i umgängesfrågan men inte när det gäller vårdnaden.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (761)
2020-10-24 Rätt till umgänge med sitt barn
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn

Alla besvarade frågor (85316)