FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB29/09/2014

Åldersrekvisit för människorättshandel 4 kap. 1 § BrB

Hej!

Jag arbetar med mitt gymnasiearbete som går ut på att vi ska skriva ett lagförslag om en lagändring. Jag har valt att specialisera mig på människohandel, ifråga om åldersrekvisitet. Jag har läst att åldersrekvisitet säger att förövaren kan få en mildare påföljd om denne säger att han/hon inte visste barnets unga ålder. Jag kan tyvärr inte hitta rekvisitet konkret i lagboken och undrar om ni skulle kunna hitta det åt mig?

Jättetacksam för svar! /Med vänlig hälsning, Viktoria Tomsson

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Människorättshandel kallas även trafficking. Brottet regleras i BrB 4 kap 1 § och 1 a https://lagen.nu/1962:700. Precis som du har skrivit så finns det ett åldersrekvisit som innebär att förövaren måste förstått eller åtminstone haft skälig anledning att anta att personen var under 18 år. 

Ofta används 6 kap. 13 § BrB för att tolka in åldersrekvisitet om man ser till lagboken. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i 4 kap. för människohandel. Alltså är det korta svaret att ett åldersrekvisit i 4 kap. saknas men det finns ett motsvarande åldersrekvisit på andra ställen i lagboken. 

Även om ett åldersrekvisit inte uttryckligen står i 4 kap. i lagboken tas det ändå med i bedömningen. Detta beror på att det kan få betydelse för om någon har begått ett brott. När det gäller frågan om offrets roll är det något som får betydelse när man ser till om någon har haft uppsåt (vilket enkelt uttryck betyder om någon har haft vetskap om något t.ex. barnets ålder) vilket kan spela roll för om något har gjort sig skyldig till en brottslig gärning. 

Hoppas du upplever att du fick svar på din fråga!

Jennifer RönnerhedRådgivare