FrågaAVTALSRÄTTGåva10/01/2014

Äganderättsövergång genom gåva resp. köp

Hej, jag bor sedan 2 år tillbaka i en hyresrätt med förstahandskontrakt. När jag flyttade in frågade den förra hyresgästen mig om jag ville ta över några möbler som denne inte längre hade användning för. Jag tackade ja till möblerna. Den förra hyresgästen hade även köpt anpassade persienner till hyreslägenhetens fönster. Personen sa att persiennerna inte skulle kunna användas någon annanstans och undrade om jag kunde tänka mig att köpa dem för 4.000 kr, annars skulle den förra hyresgästen ta med sig dem ändå på grund av att de hade kostat 13.000 vid inköp. Jag gick med på att betala för dem. Jag betalade kontant och vi skrev inget kvitto, det var en muntlig överenskommelse. Nu, 2 år senare, hör den förra hyresgästen av sig till mig. Personen säger att denne efter jag flyttat från hyreslägenheten, vilket jag inte tänkt göra, vill ha tillbaka möblerna och persiennerna, som jag fått respektive köpt. Min fråga är; vem har äganderätten till sakerna? Den förra hyresgästen och jag kom muntligen överens om att jag skulle ta över sakerna i och med att personen inte längre hade användning för dem. Om det är så att den förra hyresgästen har rätt till grejerna, kan jag då kräva tillbaka mina 4.000 kr som jag betalade?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vad gäller möblerna är de att se som lös egendom. Då du inte har betalat något för dem har du fått dem som gåva, du har alltså förvärvat äganderätten genom ett benefikt fång. En gåva får sakrättsligt skydd hos mottagaren då gåvomottagaren har egendomen i sin besittning, vilket innebär att gåvan blir bindande. När den tidigare hyresgästen lämnade möblerna i lägenheten kom de i din besittning, och du har alltså äganderätten till dessa.

Vad gäller persiennerna har du förvärvat äganderätten genom köp, ett oneröst fång.. Ett muntligt avtal om köp är omedelbart bindande. Köpet är dessutom fullbordat, du har betalat den avtalade köpesumman och den före detta hyresgästen har tillhandahållit persiennerna.

Den som ger en gåva eller säljer något kan visserligen ställa upp villkor, men för att dessa ska vara bindande måste kraven antingen ställas innan äganderättsövergången, eller så måste gåvomottagaren frivilligt godta de nya villkoren.

Man kan inte efter en äganderättsövergång ångra sig, utan det avtal ni har håller, du har alltså ingen skyldighet att lämna tillbaka vare sig möblerna eller persiennerna.


Sofia LinderRådgivare