Sambos ansvar för skuld

2009-10-19 i Sambo
FRÅGA
Hej,Jag undrar om jag som sambo blir betalningsskyldig för min sambos skulder vid hans ev dödsfall. T.ex. billån, kreditskulder och banklån.Eller om han skulle få problem att betala skulderna. Kan Kronofogden göra utmätning på gemensam egendom eller egendom som står i mitt namn?
SVAR

Hej,I ett samboförhållande svarar var och en för sina egna skulder. Om din sambo avlider blir du därför inte betalningsskyldig för hans skulder. Det är dessutom, enligt sambolagen 18 § se https://lagen.nu/2003:376, upp till dig om du vill begära bodelning eller ej vi din sambos eventuella frånfälle. Har du mer egendom efter avdragna skulder än din avlidna sambo är det därför klokt att inte begära bodelning.Det är relativt långtgående krav som skall uppfyllas för att utmätning av gäldenärs egendom skall bli aktuell. Om Kronfogden trots detta skall utmäta din sambos egendom p.g.a. dennes insolvens gäller följande. Kronofogden får utmäta egendom om det framgår att den tillhör gäldenären (din sambo) eller om gäldenären skall anses vara ägare till den enligt vissa presumtionsregler i lagen, se utsökningsbalken 4 kap 17 och 19 §§ här. Enligt UB 4 kap. 19 § anses lös egendom ni har i er gemensamma besittning tillhöra din sambo i egenskap av gäldenär om du/ni inte kan göra sannolikt att du har samäganderätt eller om du/ni inte kan bevisa att du har ensam äganderätt till det påtänkta utmätningsobjektet. Beviskravet är alltså högre om du/ni hävdar ensam äganderätt. Konsekvensen av ovanstående är att du riskerar att få din eller er gemensamma lösa egendom utmätt p.g.a. din sambos skulder. Du bör därför avskära din sambos åtkomst till din egendom. Detta kan ske genom att du exempelvis har ett bankkonto eller bankfack med egendom som din sambo ej har åtkomst till. Observera att ett avtal som säger att egendomen tillhör dig inte räcker eftersom din sambo då fortfarande har åtkomst och således besittning. Om du inte lyckas fullgöra din bevisbörda för äganderätt så att egendom utmätes för din sambos skulder finns en möjlighet att genom stämning få till stånd en mer allsidig prövning av äganderättsfrågan, se UB 4 kap 20 § härVid utmätning av fast egendom gäller andra regler. Här är presumtionsregeln att utmätning får ske av egendomen om gäldenären har lagfart på egendomen, om det ej framgår att egendomen tillhör någon annan, se UB 4 kap. 24 § här.Med vänlig hälsning

Samuel Lundberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97573)