Sambos ansvar för skuld

Hej,

Jag undrar om jag som sambo blir betalningsskyldig för min sambos skulder vid hans ev dödsfall. T.ex. billån, kreditskulder och banklån.

Eller om han skulle få problem att betala skulderna. Kan Kronofogden göra utmätning på gemensam egendom eller egendom som står i mitt namn?

Lawline svarar

Hej,I ett samboförhållande svarar var och en för sina egna skulder. Om din sambo avlider blir du därför inte betalningsskyldig för hans skulder. Det är dessutom, enligt sambolagen 18 § se https://lagen.nu/2003:376, upp till dig om du vill begära bodelning eller ej vi din sambos eventuella frånfälle. Har du mer egendom efter avdragna skulder än din avlidna sambo är det därför klokt att inte begära bodelning.Det är relativt långtgående krav som skall uppfyllas för att utmätning av gäldenärs egendom skall bli aktuell. Om Kronfogden trots detta skall utmäta din sambos egendom p.g.a. dennes insolvens gäller följande. Kronofogden får utmäta egendom om det framgår att den tillhör gäldenären (din sambo) eller om gäldenären skall anses vara ägare till den enligt vissa presumtionsregler i lagen, se utsökningsbalken 4 kap 17 och 19 §§ https://lagen.nu/1981:774#K3. Enligt UB 4 kap. 19 § anses lös egendom ni har i er gemensamma besittning tillhöra din sambo i egenskap av gäldenär om du/ni inte kan göra sannolikt att du har samäganderätt eller om du/ni inte kan bevisa att du har ensam äganderätt till det påtänkta utmätningsobjektet. Beviskravet är alltså högre om du/ni hävdar ensam äganderätt. Konsekvensen av ovanstående är att du riskerar att få din eller er gemensamma lösa egendom utmätt p.g.a. din sambos skulder. Du bör därför avskära din sambos åtkomst till din egendom. Detta kan ske genom att du exempelvis har ett bankkonto eller bankfack med egendom som din sambo ej har åtkomst till. Observera att ett avtal som säger att egendomen tillhör dig inte räcker eftersom din sambo då fortfarande har åtkomst och således besittning. Om du inte lyckas fullgöra din bevisbörda för äganderätt så att egendom utmätes för din sambos skulder finns en möjlighet att genom stämning få till stånd en mer allsidig prövning av äganderättsfrågan, se UB 4 kap 20 § https://lagen.nu/1981:774#K3.Vid utmätning av fast egendom gäller andra regler. Här är presumtionsregeln att utmätning får ske av egendomen om gäldenären har lagfart på egendomen, om det ej framgår att egendomen tillhör någon annan, se UB 4 kap. 24 § https://lagen.nu/1981:774#K3.Med vänlig hälsningSamuel LundbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”