FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 09/05/2006

Anställd utfärdat falsk faktura - grund för avsked?

En av mina anställda har attesterat en faktura av utfört arbete. Han har märkt den som att det skall ingå i ett arbete hos en kund, men arbetet är utfört hemma hos honom själv. Vilka lagar bryter han mot? Grund för avskedande, antar jag?

Lawline svarar

Hej! Om Er anställde har utfört arbete för egen räkning på arbetstid, och sedan attesterat en faktura som arbete hos kund, konstituerar detta antagligen bedrägeri i lagens mening, 9:1§ Brottsbalken. Detta brott förutsätter aktiv handling som innebär skada för annan och vinning för egen del medel vilseledande. Bedömningen kan dock variera något beroende på vilken ställning personen haft i Ert företag. Det är möjligt att några andra brottsdelikt skulle kunna tillämpas, beroende på vilken roll den anställde spelat i händelseförloppet, men med den information Ni lämnat är som redan nämnt bedrägeri troligast. Jag finner det vara något oklart om det är Ni eller Er kund som utsatts för skada, men ifråga om grund för avsked spelar detta mindre roll. För att avskeda en anställd krävs enligt 18§ Lagen om anställningsskydd att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Att stjäla från eller lura arbetsgivaren med ekonomiskt motiv, eller att bedra kund i arbetsgivarens namn har historiskt sett oftast funnits vara laga grund för avskedande, särskilt när vid lite större belopp, eller när arbetstagaren förfarit svikligt eller särskilt utnyttjat sin förtroendeställning. Att den anställde i detta fall verkar ha försökt påföra en kund betalning för en tjänst som i själva verket tillkommit den anställde, förändrar inte bedömningen i denna del. Bedömningen skiljer sig dock från fall till fall, men om händelseförloppet varit precis som Ni beskriver det i Er fråga, skulle jag bedöma att laga grund för avsked föreligger. Mvh
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?