Beslutsfattande i bostadsrättsförening

Hej,

Finns det lagar för vad en styrelseordförande (bostadsrätt) får ta beslut om, t ex ordningsregler, avgifter ?

MVH

Lawline svarar

Hej,Styrelsen i en bostadsrättsförening utses av föreningsstämman och sköter den löpande förvaltningen. Styrelsen får fatta beslut i de flesta ärenden utan att tillfråga medlemmarna. I bostadsrättslagen (https://lagen.nu/1991:614) hittar du bestämmelser om allt ifrån bildandet av en förening till förverkande av en bostadsrätt. Det finns också några få regler om beslut som skall fattas av föreningsstämman.I 10 kap 12-13 §§ om bostadsrättsföreningens ledning finns en hänvisning till 6 kap lagen om ekonomiska föreningar (https://lagen.nu/1987:667). Styrelsen skall ha minst tre ledamöter, varav en ordförande som normalt väljs av styrelsen. I 9 § framgår att styrelsen är beslutför om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande, samt att – om annat inte framgår i stadgarna – enkel majoritet gäller vid omröstning. Om en omröstning utfaller i lika röstetal för och emot så gäller den mening som ordföranden biträder som styrelsens beslut.Komplement till lagreglerna finns i föreningens stadgar (något som alla föreningar måste ha). Där framgår ofta ytterligare bestämmelser om vad styrelsen får fatta beslut om på egen hand samt om ordningsregler etc.Vad gäller avgifter så framgår det i 9 kap 13 § att det är styrelsens uppgift att fastställa dessa. Även här gäller dock att annat kan ha föreskrivits i stadgarna och då gäller det som framgår där.Hoppas du fått tillräckligt svar på din fråga!Med vänlig hälsningKristina LjungströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000