Beslutsfattande i bostadsrättsförening

2008-12-11 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Finns det lagar för vad en styrelseordförande (bostadsrätt) får ta beslut om, t ex ordningsregler, avgifter ?MVH
SVAR

Hej,Styrelsen i en bostadsrättsförening utses av föreningsstämman och sköter den löpande förvaltningen. Styrelsen får fatta beslut i de flesta ärenden utan att tillfråga medlemmarna. I bostadsrättslagen (här) hittar du bestämmelser om allt ifrån bildandet av en förening till förverkande av en bostadsrätt. Det finns också några få regler om beslut som skall fattas av föreningsstämman.I 10 kap 12-13 §§ om bostadsrättsföreningens ledning finns en hänvisning till 6 kap lagen om ekonomiska föreningar (här). Styrelsen skall ha minst tre ledamöter, varav en ordförande som normalt väljs av styrelsen. I 9 § framgår att styrelsen är beslutför om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande, samt att – om annat inte framgår i stadgarna – enkel majoritet gäller vid omröstning. Om en omröstning utfaller i lika röstetal för och emot så gäller den mening som ordföranden biträder som styrelsens beslut.Komplement till lagreglerna finns i föreningens stadgar (något som alla föreningar måste ha). Där framgår ofta ytterligare bestämmelser om vad styrelsen får fatta beslut om på egen hand samt om ordningsregler etc.Vad gäller avgifter så framgår det i 9 kap 13 § att det är styrelsens uppgift att fastställa dessa. Även här gäller dock att annat kan ha föreskrivits i stadgarna och då gäller det som framgår där.Hoppas du fått tillräckligt svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kristina Ljungström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1270)
2022-01-24 Ansvar för fel i bostadsrätt som eventuellt beror på fel i konstruktionen
2022-01-22 Ändra ägarförhållanden av en bostadsrätt
2022-01-20 Ansvar för ventilation i bostadsrätt
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?

Alla besvarade frågor (98676)