FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt25/02/2008

Gränsen mellan misshandel och vållande till kroppsskada

Hej! Var går gränsen mellan misshandel och vållande till kroppsskada? Om en person i ett mindre gräl knuffar en annan så att den faller och gör illa sig? Har man som utomstående anmälningsskyldighet om man vet om att skadan tillkommit på detta sätt? Eller gäller anmälninsplikten endast pågående brott, brott som kan återkomma?

Lawline svarar

Hej! Skillnaden mellan misshandel och vållande till kroppsskada är att det krävs uppsåt, dvs. vett och vilja till att skada en annan människa för att kunna dömas till misshandel medan det bara krävs oaktsamhet, dvs. vårdslöshet för att kunna dömas för vållande till kroppsskada. Uppsåtsbrotten har alltid högre straffskalor då dessa bedöms som grövre än oaktsamhetsbrotten. För normalgraden av misshandel kan man högst dömas till två års fängelse medan man för normalgraden av vållande till kroppsskada högst kan dömas till 6 månaders fängelse. Detta framgår av Brottsbalken 3kap 5 och 8§§. Se.http://www.lagen.nu/1962:700 Man kan som svar på din fråga säga att gränsen mellan dessa brott går vid uppsåt eller oaktsamhet, det är alltså gärningsmannens inställning vid det aktuella gärningstillfället som avgör vilket brott personen gjort sig skyldig till. Om en person som du beskriver det har knuffat en annan så att den faller och gör sig illa så får man titta på om personen hade uppsåt till att skada den andre eller om detta hände pga. oaktsamhet. Angående anmälningsskyldigheten så gäller den endast då ett brott är ”å färde ” vilket innebär att det endast gäller brott som pågår. Detta innebär således att du inte kan straffas för din underlåtenhet om du får reda på en misshandel i efterhand, men om du i framtiden skulle bevittna något liknande så finns det en skyldighet att anmäla sådan misshandel som inte betecknas som ringa( vilket i princip innebär en örfil). Skyldigheten gäller inte om du inte kan anmäla brottet utan fara för dig själv eller anhörig. Detta framgår av Brottsbalken 3 kap 11§ och 23 kap 6§. Se http://www.lagen.nu/1962:700 . Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”