FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt23/02/2006

Beslut av SÄPO

Har indikationer på att vissa uppgifter om mig i SÄPO:s register är felaktiga. Jag har därför begärt kopia men fått avslag. Vad göra?

Lawline svarar

Ett avslag att ta del av uppgifter i SÄPOS arkiv överklagas till kammarrätten. Huruvida du ska få reda på dessa uppgifter beror på om de är belagda med sekretess eller inte. Enligt 5 kap 1 § sekretsesslagen, se http://lagen.nu/1980:100#K5P1, kan beslut som hänför sig till 3 § polisdatalagen, se http://lagen.nu/1998:622#P3, beläggas med sekretess om det inte kan lämnas ut utan att syftet med uppgiften skulle motverkas. I rättsfallet RÅ 2000 ref 15 (Regeringsrättens Årsbok 2000) finns ett belysande fall där en person nekades att få reda på huruvida han fanns i SÄPOS register eller inte. Innan du går vidare med detta ska du tänka på att det kan vara förenat med kostnader att processa. Det finns möjlighet att få rättshjälp, vänd dig till rättshjälpsmyndigheten för mer information, se http://www.rhm.dom.se/index_se.asp. MVH
Oscar BjörkmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”