FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt13/03/2007

Uppgift ur belastningsregistret om annan

Kan jag som privatperson ha tillgång till kriminalregister för att se om någon är dömd för någonting. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! I 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister stadgas att en enskild har rätt att på begäran få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Vidare stadgas i 10 § samma lag att en enskild har rätt till utdrag ur belastningsregistret om en annan enskild, om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott. Denna rättighet preciseras i förordning (1999:1134), där det i 21 § stadgas att uppgift om brott, som föranlett annan påföljd än böter, på begäran ska lämnas ut till bl.a. vissa larminstallationsbolag. Samma paragraf stadgar också att enskild som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom har rätt att få ut uppgift om den som man avser att anställa eller anlita som uppdragstagare. I övrigt har man således ingen rätt att, som privatperson, få ut uppgifter ur belastningsregistret angående någon annan än sig själv. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo