Makes arvsrätt

2007-01-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vi är gifta med fullständigt och ömsesidigt äktenskapsförord. Vi har 2 gemensamma barn (3mån, 2,5år) och min man har 2 barn (18år, 20år) sen tidigare. PÅ VILKET SÄTT KAN JAG UNDVIKA ATT i fall att jag dör, MIN MAN ÄRVER MIG MED FRI FRIFÖRFOGANDERÄTT? HUR KAN JAG SKYDDA MINA BARNS ARV ?? Tack på förhand!
SVAR
Hej,

Enligt 3 kap 1 § 1 stycket ärvdabalken (se http://www.lagen.nu/1958:637 ) går den efterlevande makens rätt att ärva före de gemensamma barnens arvsrätt. Dock kan den efterlevande makens arvsrätt inskränkas genom testamente. Därför rekommenderar jag dig att upprätta ett sådant ifall du vill försäkra dig om att det blir era barn som ärver dig.

Något jag vill uppmärksamma dig på är dock 3 kap 1 § 2 stycket ärvdabalken. I detta stycke finner vi den så kallade basbeloppsregeln som föreskriver att efterlevande make alltid har rätt att i bodelningen, som sker före ett arvskifte, få ut så mycket egendom så att det motsvarar 4 basbelopp, vilket för år 2007 är 40 300 kr. Detta betyder att maken har rätt att få ut egendom för 4 * 40 300, d v s 161 200 kr. I första hand skall denna egendom tas från den efterlevande makens andel, men i den mån denna inte räcker till skall egendom för det värde som saknas tas från den avlidnes andel, d v s från den egendom som annars skulle ha utdelats enligt testamente. Detta gäller även i det fall makarna avtalat om att egendom skall vara enskild i ett äktenskapsförord. Den överskjutande delen ärver dock den efterlevande maken endast med fri förfoganderätt och skall således gå i efterarv till den först avlidnes arvingar.

Basbeloppsregeln är tvingande och kan inte åsidosättas genom testamente. Detta hindrar dock inte den efterlevande maken att frivilligt avsäga sig rätten till arv, om denne vill, när dagen väl kommit.

Hoppas mitt svar varit till hjälp.
Med vänlig hälsning,

Elzbieta Kaczorowska
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98495)