Återbetalning av bostadsbidrag

Hej! Min fråga gäller återbetalnng av bostadsbidrag. Jag och min man har blivit återbetalningsskyldiga 7000 kr för år 2011 för försäkringskassan betalat ut för mycket, trots att vi gjort anmälningar om ändrade inkomster fortlöpande under året. Vi anmälde även inkomster till försäkringskassan som låg 20 000 kr över vad de egentliga inkomsterna egentligen var enligt skatteverket. Vi ser det som att föräkringskassan har gjort fel, detta ska väl inte drabba oss med all den stress det medför att nu behöva tänka att vi ska betala 7000 kr till dem, trots att vi gjort rätt för oss och t.o.m. anmälde högre inkomster än vad vi verkligen fick under det året. På försäkringskassans sida står bl.a att läsa att man kan bli återbetalningsskyldig ifall man angett lägre årsinkomst än vad man faktiskt hade, men i vårt fall är det tvärtom, vi anmälde ju högre, och ändå blir vi återbetalningsskyldiga. Hur går detta ihop?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

 Bostadsbidrag regleras i 94-98 kap. socialförsäkringsbalken,
se https://lagen.nu/2010:110.

Rätten till bostadsbidrag styrs av hur mycket inkomst ni har på ett år. Beroende på om man är gift, sambo, ensamstående eller har barn så är inkomstgränserna olika för när man är berättigad till bostadsbidrag. T.ex. om du är gift eller sambo och ni båda är mellan 18-28 år kan ni få bidrag om ni tillsammans har en inkomst som är mindre än 103 720 kr/år. (källa: www.fk.se - försäkringskassans hemsida)
   Storleken på bidraget styrs också av inkomsten, ju mer ni tjänar desto mindre bidrag har ni rätt till, och tvärtom. Beslutet om bostadsbidrag är preliminärt, vilket betyder att om inkomsten ändras under året kan rätten till bidrag också ändras, antingen att det reduceras eller att rätten till bidrag försvinner helt eftersom man har hamnat över inkomstgränsen. Det beslut ni nu
har fått är det slutgiltiga beslutet, försäkringskassan har gjort en ny beräkning efter den inkomst ni faktiskt hade under 2011.

Ni har gjort helt rätt i att ha anmält inkomständringar fortgående. Dessa ändringar torde ha resulterat i att försäkringskassan tog ett nytt beslut om hur mycket bostadsbidrag ni var berättigade till, vilket ska ha meddelats er. Ni kan bli återbetalningsskyldig trots att ni anmäler inkomständringar eller anger högre inkomt är vad ni egentligen har, detta eftersom rätten till bidrag beror på hur stor den slutliga årsinkomst blir. Har inkomsten blivit högre än vad ni från början beräknade så gör det att ni har rätt till mindre bidrag än vad ni har fått, därför kan ni bli återbetalningsskyldig (till mellanskillanden på vad ni fått och vad ni egentligen var berättigad till).

Det är svårt för mig att svara på varför ni blir återbetalningsskyldiga efterom en beräkning beror på så många olika faktorer och fakta. Troligen beror er återbetalningsskyldighet på att er inkomstökning under året har resulterat i att ni har fått mer bidrag än vad ni är berättigade till. Har ni kommit över inkomstgränsen för berättigande till bidrag så blir ni återbetalningsskyldiga till allt bidrag ni fått under året eftersom ni egentligen inte varit berättigade till bidrag då ni anses tjäna för mycket. Jag råder er att kontakta försäkringskassan för att få information om hur det
ligger till.

Lycka Till!

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000