FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 06/12/2006

Semesterersättning

Jag har sagt upp min 6 månaders provanställning igår. Jag har jobbat sedan 24 juli 2006. Nu hävdar min chef att man ej har någon intjänad semester första året, så jag kommer inte få detta på slutlönen. Jag har under hösten dock fått planera in 11 semesterdagar (!) varav 3 som jag redan haft och 8 var planerade from 15 dec. Alla har väl rätt till intjänad semesterlön? Jag vet att under intjänade året kan man inte kräva att få ta ut betald ledig semesterdag men detta har erbjudits på min arbetsplats. Vad har jag rätt till? Jag kommer att jobba tom 19 dec då i kontraktet har vi båda 2 v uppsägningstid.

Lawline svarar

Hej! Rätten till semester och semesterlön regleras i semesterlagen (http://lagen.nu/1977:480 ). Denna lag är i princip tvingande till arbetstagarens förmån, men det finns en del regler som kan frångås genom kollektivavtal, t.ex. de regler som gäller beträffande sättet för beräkning av semesterlön. Du bör därför titta i ert eventuella kollektivavtal om det finns några avvikande bestämmelser. Det är viktigt att hålla isär begreppen semesterår och intjänandeår. Semesterår omfattar tiden fr.o.m. 1 april ett år t.o.m. 31 mars påföljande år, och intjänandeår utgörs av motsvarande period närmast före ett semesterår. Ett semesterår är alltså samtidigt intjänandeår för närmast följande semesterår. Semesterledighet ska utgå under semesteråret, och intjänandeåret avgör semesterlönens storlek. Lagens huvudregel är alltså att förmånen av betald semester utgår i efterskott. Dessa regler om semesterår och intjänandeår kan frångås genom kollektivavtal på förbundsnivå. Att du avslutar din anställning innan du har fått ta del av hela din semesterlön som du har tjänat in gör att du har rätt till semesterersättning, se 28 § semesterlagen. Du har alltså rätt till kontant ersättning för de intjänade semesterdagarna, beräknat enligt samma principer som för semesterlön. Mvh,
Anna BergmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?