Sakägarförteckning

Hej! Jag behöver hjälp med att upprätta en sakägarförteckning. Det gäller en exekutiv försäljning av fastighet. Den fordringsägare som begär försäljning är Bank D. Fastigheten säljs för 220 000kr och samtliga fordringar är: Bank A – Fordran: 85000kr Pantbrev: 90000 (från år 1980) Bank B – Fordran: 75000kr Pantbrev: 70000kr (från år 1984) Bank C – Fordran: 12000kr Pantbrev: 40000kr (från år 1991) Bank D (exekutionsfordran) – Fordran: 25000kr Pantbrev: 40000kr (från år 1996) Förrättningskostnaderna uppgår till 5000kr Hur mycket får Bank D av försäljningen?

Lawline svarar

Hej! Precis som du gjort ska i sakägarförteckningen samtliga fordringar upptas efter det företräde som gäller enligt lag, dvs att äldst inteckning har bättre rätt (Utsökningsbalken 12:26 1 st, Förmånsrättslagen 6 § 2p, Jordabalken 17:6). Förrättningskostnaderna ska upptas närmast före D:s fordran eftersom denna utgör exekutionsfordringen (UB 12:26 2 st). Vid försäljningen kommer A få full täckning för sin fordran eftersom pantbrevet överstiger dess värde (Jordabalken 6:3). Överskjutande belopp blir ägarhypotek och tillkommer då fastighetsägaren (JB 6:9, UB 12:27). Sålunda borträknas från fastighetens värde 90 000 kr. Kvar återstår 130 000 kr. Näst i tur är B. Dennes fordran understiger pantbrevets belopp varpå denne har rätt till tillägg på 15 % och ränta motsvarande referensränta (1,5 %) plus 4 %, för enkelhets skull här avrundat till 20% av pantbrevets belopp. Tillägget ger sålunda B täckning för 84 000. Sålunda får även B till fullo betalt för sin fordran. Överskjutande belopp av tillägget blir ej något ägarhypotek som i fallet ovan. Kvar av fastighetens värde återstår nu 55 000 kr. Nästa borgenär i ordningen är C. Liksom i fallet med A har C täckning för sin fordran. Denne får sålunda till fullo betalt, medan överskjutande belopp, 28 000 kr blir ägarhypotek (JB 6:9). Kvar av fastighetens värde återstår därför 15 000 kr. Närmast i tur ska förrättningskostnaderna tas upp, 5 000 kr. Kvar av fastighetens värde till D återstår därför 10 000 kr. Då det ej finns något mer att hämta ur fastigheten är detta vad D får ut (JB 6:3). Eftersom fastighetens värde täcker det s.k. skyddsbeloppet, dvs samtliga fordringar med bättre rätt än exekutionsfordringen (D:s fordran) och förrättningskostnaderna (UB 12:29 1p, 32, 40) får den säljas. Då D:s fordran dock ej täcks har denne möjlighet att avbryta förfarandet (UB 12:40 3st). Någon av de övriga borgenärerna kan dock utnyttja sin anslutningsrätt, med innebörd att fastighetens anses säljas för deras fordran, med påföljd att skyddsbeloppet blir lägre och D då inte längre kan hindra en försäljning (UB 12:13). Mvh
Patrik EmbladRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Exekutiv försäljning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo