Vilket syfte har övertagandeprincipen (12:34 1 st. UB)?

Hej! Jag undrar vilket syftet/syften övertagandeprincipen i 12:34 1st UB har? Varför finns paragrafen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Lagstiftarens syfte bakom denna särskilda princip framkommer inte uttryckligen, varken i propositionen till utsökningsbalken (UB) eller till den motsvarande och numera upphävda lagen om exekutiv försäljning av fast egendom (se prop.1980/81:8 och prop.1971:20). Även om inte lagstiftarens syfte framkommer i förarbetena kan syftet med principen uttydas genom en objektiv ändamålsenlig lagtolkning av principen. Syftet med principen kan genom denna tolkningsmetod sägas vara det objektiva ändamål eller effekt som denna specifika bestämmelse strävar efter att uppfylla. 

Övertagandeprincipen innebär enkelt taget att fordringar som ryms inom det så kallade skyddsbeloppet automatiskt kvarstår i fastigheten efter den exekutiva försäljningen. Principen kan därmed närmast ses som ett skydd för de borgenärer vars fordran ryms inom skyddsbeloppet och som genom tidigare inteckning i fastigheten därför automatiskt bibehåller sin panträtt i fastigheten även efter den exekutiva försäljningen. Syftet med principen kan därmed sammanfattningsvis sägas vara ett skydd för särskilda rättighetsinnehavare vid den exekutiva försäljningen. Att skydda rättighetsinnehavare till fastigheten vid exekutiv auktion är för övrigt ett syfte som många av de närliggande bestämmelserna i 12 kap. UB tar sikte på.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Exekutiv försäljning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”