FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 19/11/2006

Avbrytande av provanställning

Hej! Jag har ett litet dilemma... Började ett nytt jobb den 1/9 i år, med 6 månaders provanställnig. Vad gäller för uppsägningstid om jag säger upp mig under provanställningen?? Har fått olika bud; gå på dagen, två veckor, en månad. Vad är det egentligen som gäller? Kan inte hitta något i LAS som reglerar detta och det finns inget kollektivavtal på företaget i fråga.

Lawline svarar

Hej! Provanställning är enl 6 § 1st LAS en sorts tidsbegränsad anställning. I 6 § 3 st framgår att provanställningen får avbrytas i förtid om inte annat har avtalats. Arbetstagaren kan således säga upp avtalet i förtid utan särskild grund om inte annat har avtalats. Denna frihet tillkommer även arbetsgivaren som emellertid måste iaktta reglerna i 31 §. Den uppsägningstid som i sådant fall är aktuell är en månad vilket följer av 11 §. Med vänliga hälsningar
Daniel WaermeRådgivare