Ingår andel i hus i giftorättsgodset?

2006-09-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag fick ärva ett hus av min pappa tillsammans med mina två syskon. Vi har samäganderätt till huset. Nu vill min fru skilja sig. Ingår huset som giftorättsgods? Det finns inget testamente eller förbehåll om enskild egendom. Vi har inte inte heller något äktenskapsförord. Skall värdet av min andel i huset ingå i bodelningen? Eller finns det någon möjlighet till jämkning?
SVAR
Din del i det samägda huset ska ingå i giftorättsgodset, se 7 kap. äktenskapsbalken http://www.lagen.nu/1987:230. Egendomen måste vara tilldelad dig som enskild egendom genom t.ex. testamente eller äktenskapsförord för att det inte ska klassas som giftorättsgods. Den enda möjligheten till jämkning finns i den allmänna jämkningsbestämmelsen i 12 kap. 1 §. Den blir emelletid bara tillämplig i undantagsfall. En helhetsbedömning av äktenskapets längd, makarnas ekonomiska föhållande och omständigheter i övrigt ska göras. Om det framgår att det är oskäligt att den ena maken ska lämna egendom till andre kan den missgynnade maken få behålla mer av sitt giftorättsgods. Jämkning enligt förevarande paragraf kan aldrig medföra att en make får mer av den andra makens egendom än vid en likadelning utan innebär endast att en make får behålla mer av sin egendom än vid en likadelning. Jämkning enligt 12 kap. 1 § kommer endast på fråga om det föreligger en betydande skillnad mellan makarnas nettoförmögenheter. Dessutom ska det vara frågan om ett kortvarigt äktenskap, dvs mindre än 5 år.
Michael Witting
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98495)