FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt16/05/2011

Belastningsregistret

Som jag har förstått det så hamnar man i belastningsregistret i 5 eller 10 år efter man blivit dömd, och efter den här perioden så försvinner man från det registret till ett annat mer restriktivt register? Vad händer med det här "äldre" registret och när används det egentligen, och vem har tillgång till det?

Lawline svarar

Hej! Belastningsregistret är ett register över fällande domar och regleras i lag (1998:620) om belastningsregister. En person registreras i belastningsregistret om denne begår ett brott som föranleder en dom eller beslut. Det är påföljden, det vill säga straffet som ett brott föranlett som avgör hur länge en belastning ligger kvar i registret. Gallring dvs. borttagning ur belastningsregistret sker som du nämnt efter 5 eller 10 år. Den enda belastning som har en gallringstid på 3 år är om en person under 18 år döms för åtalsunderlåtelse. Vill du se om en belastning ligger kvar 5 eller 10 år kan du kolla här: https://lagen.nu/1998:620, 16-18 §§. När en belastning gallras (tas bort) ur registret så försvinner det helt, det finns inget utökat register eller liknande. Om du är intresserad av att vet vilka personer som har tillgång till belastningsregistret följer här lite information. Enligt den nämnda lagen har en enskild person rätt att på begäran få ut uppgifter om sig själv, 9§. Om du behöver, har du även rätt att få ut ett begränsat utdrag ur registret om dig själv, vilket bland annat gäller vid registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, 9 § st 2. Vidare kan en enskild få ut uppgifter om en annan person om det behövs för att pröva frågan om anställning eller uppdrag i en verksamnhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott, i den utsträckning regeringen för vissa typer av fall föreskriver det, 10 §. Svenska myndigheter har även rätt att få ut personuppgifter ur belastninsgsregistret, det är bland annat skatteverket och polismyndigheten, 6§. Det råder tystnadsplikt för den person som erhållit uppgifter om någon annans personliga förhållanden, 19§. Jag hoppas du fick svar på din fråga!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo