Arvsparentelet.

Hej, Har ensam vårdnad till ett barn. Undrar vad som händer med arv om jag dör innan mitt barn och det sedan dör? Vem ärver i sådana fall mitt barn?

Lawline svarar

Hej, I Ärvdabalken (ÄB) 2 kapitlet 1 - 3§§, https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1, regleras arvsordningen och den är uppdelad i olika arvsklasser. Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens barn, så om du skulle dö först så ärver ditt barn dig. Skulle ditt barn sedan avlida utan att ha fått några egna arvingar, eller om ditt barn skulle ha avlida innan din bortgång utan att lämna några egna arvingar, så får man över till den andra arvsklassen vilket är föräldrarna till den avlidna, modern och fadern ska då få halva arvet var. Är en av föräldrarna döda så har syskonen till den avlidna arvsrätt till den den förälderns andel. Är båda föräldrarna döda och den avlidna inte har några syskon så går man över till den tredje arvsklassen vilken består av mor- och farföräldrar. Fastrar och mostrar, farbröder och morbröder har rätt att träda i sin föräldrars ställe om de skulle vara avlidna, men däremot har inte kusiner rätt att gå in i deras ställe om de också skulle vara avlidna. Så om ditt barn avlider efter att ha ärvt dig skulle hela arvet gå till barnets andra förälder, förutsatt att denna fortfarande var i livet och barnet inte har några syskon. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”