FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning11/02/2011

Arvsordning

Jag är ungkarl och ogift och inga barn. Om jag dör vem ärver mig om jag inte skrivit testamente?. Jag har en halvsyster och mina båda föräldrar lever. Om någon eller båda av föräldrarna avlider före mig vem ärver då om jag avlider efter dom - eller om min halvsyster dör före mig (och har barn)?. Jag har för avsikt att testamentera mina tillgångar till Röda korset eller cancerfonden då får väl ingen arvsrätt efter mig.

Lawline svarar

Hej, Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637). När person avlider och det inte finns något testamente upprättat fördelas dennes kvarlåtenskap utefter reglerna i ÄB. Enligt 2 kap. 1 § ÄB är närmaste arvingar arvlåtarens bröstarvingar. I fall sådana inte finns tager arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet, 2 kap. 2 §. I fall att du skulle avlida skulle alltså dina föräldrar ärva dig. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet. Detta enligt 2 kap. 2 § ÄB. Du kan obehindrat, genom testamente, fördela din kvarlåtenskap efter dig. Om du skulle testamentera hela kvarlåtenskapen till en organisation kommer inte några av dina släktingar att ärva dig. Viktigt att uppmärksamma är att vid upprättande av testamente måste reglerna i 10 kap. ÄB efterföljas. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Hittade du inte det du sökte?