Bör man ha äktenskapsförord innan giftemål?

2006-09-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Ska inom kort gifta mig med en man som har 3 barn i tidigare äktenskap, jag har 2 barn sen tidigare. Jag äger en bost.rätt med med högt marknadsvärde. Hur gör jag med den? Kan min nya man köpa in sig så att vi kan dela allt vid en ev skilsmässa eller vad händer med arv vid dödsfall för våra barn? Bör vi ha äktenskapsförord? Jag vill samtidigt inte sätta min nya man i en otrygg ek situation!
SVAR
Hur ni bör göra med äktenskapsförord beror givetvis i första hand på hur ni vill ha det. Jag tycker att det är väldigt smart och modigt av er att ta tag i dessa frågor innan äktenskapet så att ni i lugn och ro kan koncentrera er på de frågor som är viktiga för er i framtiden. Reglerna på området finns i ÄktB och ÄB som du hittar http://www.lagen.nu/1987:230 repektive http://www.lagen.nu/1958:637.

Vid skilsmässa eller dödsfall ska bodelning göras (ÄktB 9:1 och ÄB 23:1). Generellt kan man då säga att båda makarnas samlade egendom läggs ihop och delas på hälften efter att varje make har fått dra av sina skulder (ÄktB 11:3). Den av er som eventuellt skulle få bostadsrätten skulle då förmodligen få köpa ut den andra makens andel. Det finns dock undantag från dessa regler. Om någon av makarna äger enskild egendom hålls den utanför bodelningen (ÄktB 10:1). Då delar man istället lika på resterande egendom. Den egendom som inte är enskild kallas för giftorättsgods (ÄktB 7:1).

Egendom blir huvudsakligen enskild genom äktenskapsförord eller förbehåll vid arv eller gåva (ÄktB 7:2). Ett äktenskapsförord kan skrivas både innan och under äktenskapet och måste registreras för att vara giltigt (ÄktB 7:3).

Vid ett eventuellt dödsfall kommer era barn att ärva sina respektive föräldrar (ÄB 2:1). Detta sker alltså efter bodelningen (ÄB 23:1). Hälften av makens egendom efter bodelning är de egna barnens laglott och måste tillfalla dem men den andra halvan går att testamentera till vem man vill (ÄB 7:1). Minst fyra basbelopp (idag c:a 160.000 kr.) måste dock alltid tillfalla den efterlevande maken, förutsatt att den totala arvsmassan är stor nog att täcka summan. Detta gäller även om den avlidne makens egna barn därmed blir helt arvlösa. Om ni skulle få gemensamma barn gäller andra regler eftersom de inte skulle få ut sitt arv förrän båda föräldrarna har avlidit (ÄB 3 kap.). Självklart kan era barn efter ett eventuellt dödsfall välja att vänta med att ta ut sitt arv till dess att båda makarna har avlidit (ÄB 3:9).

Alltså: Om du vill att din bostadsrätt ska delas lika vid bodelning behöver du inte göra någonting. Om du vill att bostadsrätten ska hållas utanför bodelningen så behöver du ett äktenskapsförord. Fördelningen av arvet beror på egendomsförhållandena efter bodelning och ert vägval kommer därför att få konsekvenser för era barns framtida arv. Information om hur man registrerar äktenskapsförord finns på Sveriges Domstolars hemsida som du hittar http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____764.aspx.
Love Wilén-Örnulf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98495)