Jämkning eller klander av testamente

Om jag som bröstarvinge klandrar ett testamente för att få det ogiltigförklarat pga av att testamentet utelämnar laglotten, hur påverkar då beslutet att testamentet förklaras giltigt, det krav om jämkning som redan inskrivits i bouppteckningen. Gäller det fortfarande? Testamentet är till den efterlevande makens fördel

Lawline svarar

Hej För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott räcker det att begära en jämkning av testamentet, det krävs med andra ord ingen klandertalan enligt 14 kap. Ärvdabalken (klandertalan väcks för att ogiltigförklara ett testamente, för det måste en av klandergrunderna enl. Ärvdabalken 13 kap. se https://lagen.nu/1958:637). Jämkning sker genom att arvingen inom sex månader från att han erhöll testamentet påkallar en jämkning av testamentet genom att informera testamentstagaren om sitt jämkningsanspråk eller genom att väcka talan med testamentstagaren om jämkning av testamente, se 7 kap 3 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). Som bröstarvinge har man däremot inte rätt att kräva ut sin laglott när testamentet är till förmån för den efterlevande maken (såvida man inte är särkullsbarn, vilka alltid har rätt att utfå sin laglott genast efter förälderns bortgång) enligt reglerna i 3 kapitlet Ärvdabalken. En bröstarvinge kan därmed inte utfår sitt arv förrän båda makarna avlidit. Med vänliga hälsningar
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000