Jämkning av testamente för att utfå laglott kräver ingen klandertalan

Vid arv efter vår mor fanns testamente där mor och far ärver allt efter varandra med full äganderätt. Räcker det att vi i bodelningen efter mors död antecknat att vi vill ha jämkning av testamente eller måste vi klandra testamentet vid tingsrätt,för att få ut vår laglott efter vår fars död. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, För att bröstarvinge ska utfå sin laglott räcker det att begära en jämkning av testamentet, det krävs med andra ord ingen klandertalan enligt 14 kapitlet ärvdabalken. Jämkning sker genom att arvingen inom sex månader från att han erhöll testamentet påkallar en jämkning av testamentet genom att informera testamentstagaren om sitt jämkningsanspråk eller genom att väcka talan med testamentstagaren om jämkning av testamente, se 7 kapitlet 3 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1. Som bröstarvinge blir har man dock inte rätt att kräva ut sin laglott när testamentet är till förmån för den efterlevande maken. Det faller tillbaka på reglerna i 3 kapitlet ärvdabalken där det framgår att en bröstarvinge inte utfår sitt arv förrän båda makarna avlidit. Men det krävs alltså ingen klandertalan av testamentet utan det räcker med att påtala att man som arvinge vill jämka testamentet. Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000