FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt25/11/2010

Säljarens hävningsrätt vid köp av bostadsrätt

vad är en regelrätt hävning? jag vill som säljare häva ett bostadsköp av min bostadsrätt du köparen inte inkommit med hand penningen och nu är det 16 dagar sedan den skulle varit på mäklarens konto och inte svara på sms mail eller i telefon då mäklare söker en kontakt för att hör om han har tänkt att tillträda och genomföra köpet. han har skrivit på ett köpeavtal. Bästa hälsningar alma

Lawline svarar

Hej! För att häva ett bostadsrättsköp när köparen brister i betalningen krävs det att bristen i betalningen anses som ett väsentligt avtalsbrott. Vilket det anses vara när inte köparen har betalat vid tillträdesdagen. Dock får inte bostadsrätten ha tillträtts av köparen för då försvinner rätten att häva, att han inte har erlagt handpenningen är inte en grund för hävning utan det är avsaknaden av betalning vid tillträdesdagen som är det väsentliga. Dock finns det en möjlighet att i vissa fall häva innan tillträdesdagen enligt 62 § köplagen men då måste köparen ha gjort klart att han inte kommer att betala i tid vilket inte verkar vara fallet för dig. Därmed bör du vänta till tillträdesdagen innan du häver särskilt eftersom det är du som säljare måste kunna visa att du hade rätt att häva om det hela skulle leda till en rättslig tvist. Värt att notera är att vid hävning av avtalet har du även rätt till skadestånd enligt köplagen. Köplagen (1990:931) hittar du https://lagen.nu/1990:931 Mvh
Dennis CarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?