Återkrav studiemedel

2009-09-05 i CSN
FRÅGA |Hej,Jag är studerande och har fullt studiebidrag och studielån från CSN. I feb 2007 fick jag utbetalt ca 300000 för en lägenhetsförsäljning som gjordes i slutet av 2006. Inkomst av kapital togs upp inkomstdeklarationen 2008. Nu har jag enligt CNS blivit återbetalningsskyldig för att jag tjänat för mycket under 2007. Då jag inte började studera förrens på HT2007 kan jag verkligen bli återbetalnigsskyldig för det jag fick utbetalt från CSN under HT 2007, då jag inkomsten av kapital skedde i FEB 2007, även om det inte togs upp i deklarationen förrens 2008?
Sara Hansson |Hej,Då du får studiemedel från CSN får du ha inkomster upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår utan att dina studiemedel minskas, ett s.k. fribelopp. Inkomsten ska förvisso räknas per kalenderhalvår (1 januari-30 juni och 1 juli-31 december), men när det gäller inkomst av kapital ska denna fördelas med hälften på varje kalenderhalvår. Överstiger inkomsten under ett kalenderhalvår fribeloppet får du mindre studiemedel. Om det inträffar något som kan påverka rätten till studiemedel är du skyldig att meddela detta till CSN. Då den slutliga taxeringen är klar kontrollerar CSN genom uppgifter från Skatteverket att de uppgifter du lämnat om din inkomst är riktiga. Det är därför du kan få ett återkrav för studiemedel du fick för mer än ett år sedan då uppgifter om denna inkomst inte har lämnats till CSN.Mvh

CSN, utlandsstudier, återbetalningskrav

2009-02-02 i CSN
FRÅGA |Bakgrund:Jag flyttade till Storbritannien 1996 (är fortfarande bosatt i UK och har brittiskt medborgarskap sedan 2003) för doktorandstudier. Pga sjukdom (kronisk och klassad som handikappad i UK) tvangs jag avbryta min utbildning. Pga allehanda livssvårigheter knutna till hälsoproblemen ovan och det faktuatt jag flyttade relativt ofta, har jag inte haft kontakt med CSN (centrala studiestödsnämnden) sedan 1997. Blev kontaktad av CSN i Dec 08 med krav på omedelbar betalning av stor summa pengar, som överstiger min betalningsförmåga. Fick ett andra brev i Jan 09 med information om totalskuld och återbetalningskrav för 2009 som igen överstiger min betalningsförmåga. Fråga: I UK har ekonomiska krav en 'statute of limitation' som är 6 år (m.a.o. om man inte kontaktat personen som är skyldig pengar inom 6 år 'förfaller' ens möjlighet att driva in skulden). Gäller ngt liknande i Sverige? Om inte, vilka rättigheter har CSN att driva in min studieskuld, och vilka villkor gäller for mig, givet min kroniska och handikappande sjukdom?Mycket tacksam för hjälp och råd.
Anna Fahlman |Hej,CSN har som huvudregel att återkravsskuld ska betalas direkt till den betalningsdag som står i beslutet. Om du har svårt att betala allt på en gång kan du ansöka om att få dela upp beloppet och få ett betalningsplan efter att du har redovisat för dina inkomster och utgifter. Här [http://www.csn.se/aterbetalning/bor-utomlands/hur-mycket-ska-du-betala/1.3599] kan du läsa information om regler som CSN har gällande inkomstberäkning i Storbritannien. Du kan söka om nedsättning av betalningsbelopp på grund av synnerliga skäl, där tidsbegränsad eller hel sjukersättning utgör en av sådana synnerliga skäl. Vidare ger CSN möjlighet att skriva av studielån om du har en mycket låg inkomst på grund av sjukdom och nedsatt arbetsförmåga efter att Försäkringskassan eller motsvarande har fattat ett beslut om sjukersättning (tidigare kallat förtidspension). Du måste dock lämna in en ansökan till CSN om detta.Preskriptionstiden mellan dig och CSN är 10 år enligt bestämmelserna i 2§ preskriptionslagen (se här [https://lagen.nu/1981:130]), vilket innebär att preskriptionen inträder om långivaren (CSN) och låntagaren (Du) inte har haft någon kontakt under 10 år. Kravet här att inga preskriptionsavbrott, enligt 5§ preskriptionslagen, i form av påminnelser från CSN:s sida eller av dig gjorda inbetalningar till CSN, har ägt rum under dessa 10 år.Med vänlig hälsning,

Vilka inkomster ska anmälas till CSN?

2008-11-01 i CSN
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo bor just nu i en bostadsrätt som börjar bli oss för liten. Vi är därför på jakt efter en större. Vår nuvarande lägenhet är värderad till nånstans mellan 600 000- 700 000 kr. Vi köpte den för 470 000. Den lägenheten vi är intresserade av har ett pris på 795 000.Problemet ligger i att min sambo pluggar på högskola och har CSN lån. Vi har fått höra att detta lån kan kunna dras in pga att vinsten på försäljningen klassas som inkomst av CSN. En vän tipsade då oss om att vi skulle ta uppskov på skatten. Kan det göra att CSN inte drar in studielånet för min sambo, och isåfall varför?
Carolina Walther |Hej,Enligt CSN ska man uppge inkomstförhållanden för den tiden som man ansöker om studiemedel. Dina inkomstuppgifter verifierar CSN genom att få uppgifter om ditt slutskattebesked från Skatteverket. I dessa uppgifter anges vilka inkomster som har legat till grund för din beskattning under föregående år. Om du ansöker om uppskov på vinsten från bostadsrättsförsäljningen innebär detta att vinsten inte tas upp till beskattning. Vinsten kommer att redovisas den dagen som du väljer att beskatta vinsten. Detta innebär att om du väljer att begära uppskov på vinsten så kommer den inte att beskattas och därför inte heller tas upp på det besked som Skatteverket lämnar till CSN. Om du istället väljer att beskatta vinsten direkt, kommer vinsten att redovisas på de uppgifter som CSN får av Skatteverket. Detta innebär att du kommer bli återbetalningsskyldig för de studiemedel som du inte haft rätt till på grund av att dina inkomster har överstigit fribeloppet.För mer information om fribelopp och inkomster se http://www.csn.se/2.130/2.360/1.773 eller kontakta CSN.Med vänlig hälsning

Inackorderingsbidrag

2007-04-17 i CSN
FRÅGA |Har man rätt till inackorderingsbidrag när man studerar på annan ort i en friskola på gymnasienivå och utbildningen inte finns på hemma orten.
Cecilia Johansson |Hej, Inackorderingsbidrag kan sökas av den som studerar på en friskola som har ett program och en nationell inriktning som inte finns på hemorten. Det räcker inte att skolan erbjuder särskilda kurser som inte kan läsas på hemorten eller att den sökta skolan jobbar med annan pedagogik än som kan erbjudas på hemorten. Om programmet eller den nationella inriktningen finns på hemorten kan dock inackorderingsbidrag ges om det finns vissa särskilda skäl som att den sökande inte har blivit antagen på hemorten, den sökandes föräldrar flyttar medan m.m. För att kunna få bidraget krävs dessutom lång resväg. Det krävs att det tar minst två timmar fram och tillbaka mellan föräldrarhemmet och skolan. Kravet på två timmars resetid måste vara uppfyllt minst fyra dagar under en period om två veckor. Storleken på bidraget varierar beroende på hur lång vägen mellan hemmet och skolan är. Reglerna om inackorderingsbidrag finns i Studiestödslagen samt Studiestödsförordningen. Dessa finns att läsa på CSN:s hemsida där även mer information om bidraget finns, se http://www.csn.se/GemensamInformation/Inackorderingstillagg/Inackorderingstillagg.asp?MenyIdnr=33 . Här kan även ansökningsblanketter beställas. Ansökan ska vara CSN tillhanda senaste den 30 juni. Jag hoppas att detta gav svar på er fråga. Med vänlig hälsning,

Överskridande av fribelopp hos CSN

2009-04-30 i CSN
FRÅGA |Hej, Jag har sålt en bostadsrätt under 2007 och hade då inkomst av kapital med 527 748:- nu vill CSN ha någon form av redovisning. Jag förstår verkligen ingenting av detta Hur skall jag göra?
Emma Nordin |Hej,Genom att du har gjort en vinst under det året har du förmodligen överskridit ditt fribelopp. Fribeloppet är den maxgräns för vad du får tjäna samtidigt som du får studiemedel från CSN. Med inkomst räknas lön, pengar du tjänar i ditt företag eller vinst på t.ex. försäljning av aktier eller i detta fall en bostadsrätt. Fribeloppet varierar beroende på hur många veckor du fått studiemedel från CSN samt i vilken studietakt du studerar. Om du överskrider fribeloppet får du lägre studiemedel kommande termin, alternativt blir återbetalningsskyldig till CSN. Mitt råd till dig är att kontakta CSN, namn och telefonnummer till din handläggare brukar stå i de brev som skickats ut till dig. På det sättet får du klarhet i vad de vill ha för dokument av dig samt vad detta innebär för dina framtida utbetalningar eller återbetalning av ditt lån.Lycka till!

Preskription av CSN-lån

2008-12-31 i CSN
FRÅGA |Jag laste om presk tid for CSN. Jag flyttade utomlands for 3 ar sedan efter att ha forlorat ett skattemal. Jag blev av med hus bilar och foretag och forsokte gora sa gott jag kunde for att betala resten av mina skulder. Jag har ca 60 000 i studieskulder kvar och ca 50 000 i elrakning. jag har inte haft kontakt med fogde eller fodringsagare sedan jag lamnade sverige. Forsvinner alltsa dessa skulder om 7 ar ar min fraga?
Gabriel Westin |Denna fråga har tidigare besvarats här på lawline, se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=11700.Sammanfattningsvis stämmer det att dina skulder till CSN blir preskriberade om 7 år förutsatt att inget preskriptionsavbrott har skett.Vänligen,

CSN och särskilda skäl

2008-08-15 i CSN
FRÅGA |Vad krävs för att CSN ska bevilja mer lån än i 12 månader/6 kalenderhalvår? Jag menar särskilda skäl!?
Louise Danielson |Hej, Vad särskilda skäl innebär finns inget entydigt svar på. CSN gör förmodligen individuella bedömningar och tar då hänsyn till de omständigheter som finns i de specifika fall där frågan kan bli aktuell. Vänligen,