FrågaOFFENTLIG RÄTTCSN16/04/2007

Inackorderingsbidrag

Har man rätt till inackorderingsbidrag när man studerar på annan ort i en friskola på gymnasienivå och utbildningen inte finns på hemma orten.

Lawline svarar

Hej,Inackorderingsbidrag kan sökas av den som studerar på en friskola som har ett program och en nationell inriktning som inte finns på hemorten. Det räcker inte att skolan erbjuder särskilda kurser som inte kan läsas på hemorten eller att den sökta skolan jobbar med annan pedagogik än som kan erbjudas på hemorten. Om programmet eller den nationella inriktningen finns på hemorten kan dock inackorderingsbidrag ges om det finns vissa särskilda skäl som att den sökande inte har blivit antagen på hemorten, den sökandes föräldrar flyttar medan m.m.För att kunna få bidraget krävs dessutom lång resväg. Det krävs att det tar minst två timmar fram och tillbaka mellan föräldrarhemmet och skolan. Kravet på två timmars resetid måste vara uppfyllt minst fyra dagar under en period om två veckor. Storleken på bidraget varierar beroende på hur lång vägen mellan hemmet och skolan är.Reglerna om inackorderingsbidrag finns i Studiestödslagen samt Studiestödsförordningen. Dessa finns att läsa på CSN:s hemsida där även mer information om bidraget finns, se http://www.csn.se/GemensamInformation/Inackorderingstillagg/Inackorderingstillagg.asp?MenyIdnr=33 . Här kan även ansökningsblanketter beställas. Ansökan ska vara CSN tillhanda senaste den 30 juni.Jag hoppas att detta gav svar på er fråga.Med vänlig hälsning,

Cecilia JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och CSN? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo