Vem ärver istället för en avliden testamentstagare?

2021-07-01 i Testamente
FRÅGA |Om en person som har rätt att ärva enligt ett testamente dör, blir det dens barn som får ärva istället eller hur fungerar det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan det nämnas att huvudregeln vid tolkning av testamenten är att de ska tolkas utifrån testatorns vilja vid upprättandet, vilket följer av 11 kap 1 § Ärvdabalk (1958:637). I 11 kap 6 § Ärvdabalken regleras vad som ska gälla om en testamentstagare avlider innan dennes rätt har inträtt. Där anges att testamentstagarens avkomlingar, i en sådan situation, ska träda i dennes ställe och ärva istället för denne. Detta förutsätter dock att avkomlingarna är arvsberättigade efter testatorn, enligt den legala arvsordningen. Om så inte är fallet så ska testamentet tolkas utifrån testatorns vilja. Det innebär att man kommer att utgå från hur man tror att testatorn hade önskat att arvet skulle fördelas vid en sådan situation, och därefter bestämma vem som ska ärva istället för den avlidne testamentstagaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller när en testamentstagare avlider före en testator?

2020-10-18 i Testamente
FRÅGA |Vad gäller om gåvomttagen avlider före testatorn. Arvsrätt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du syftar på vad som gäller om en testamentstagare avlider före en testator. När det gäller testamenten så är huvudregeln att de ska tolkas utifrån testatorns vilja vid upprättandet, vilket anges i 11 kap 1 § Ärvdabalk (1958:637). I 11 kap 6 § Ärvdabalken regleras vad som ska gälla om en testamentstagare avlider innan dennes rätt har inträtt. Där anges att testamentstagarens avkomlingar, i en sådan situation, ska träda i dennes ställe och ärva istället för denne. Detta förutsätter dock att avkomlingarna är arvsberättigade efter testatorn, enligt den legala arvsordningen. Om så inte är fallet så ska testamentet tolkas utifrån testatorns vilja. Det innebär att man kommer att utgå från hur man tror att testatorn hade önskat att arvet skulle fördelas vid en sådan situation, och därefter bestämma vem som ska ärva istället för den avlidne testamentstagaren. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem ärver om en testator och en testamentstagare avlider samtidigt?

2021-05-13 i Testamente
FRÅGA |Om en person som har rätt att ärva ett visst belopp dör samtidigt som den som har skrivit testamentet. Vad gäller då? Vem är det som kommer att få pengarna i ett sådant fall?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller testamenten så är huvudregeln att de ska tolkas utifrån testatorns vilja vid upprättandet, vilket anges i 11 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637)(ÄB). I 11 kap 6 § ÄB regleras vad som ska gälla om en testamentstagare avlider innan dennes rätt har inträtt. Där anges att testamentstagarens avkomlingar, i en sådan situation, ska träda i dennes ställe och ärva istället för denne. Detta förutsätter dock att avkomlingarna är arvsberättigade efter testatorn, enligt den legala arvsordningen. Om så inte är fallet så ska testamentet tolkas utifrån testatorns vilja. Det innebär att man kommer att utgå från hur man tror att testatorn hade önskat att arvet skulle fördelas vid en sådan situation, och därefter bestämma vem som ska ärva istället för den avlidne testamentstagaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem ärver vid en testamentstagares död?

2020-09-07 i Testamente
FRÅGA |Hej. Jag och min avlidna hustru har två gemensamma barn (A och B) samt ett barn (C) som varit familjehemsplacerat hos oss hela sitt unga liv. Alla är nu vuxna. När min hustru avled upprättade jag ett testamente (med hjälp av jurist) för att C skulle ärva så lika A och B som möjligt när jag går bort.A och B ärver ju sitt morsarv samt sin laglott från min del. C ärver resten, är det tänkt. Så långt är nog allt väl.Men nu kom jag att tänka på vad som händer om C inte längre är i livet när jag går bort. Vad händer med hans arv om han inte har några barn? Jag vill absolut inte att hans biologiska föräldrar ska få detta.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är vem som ska ärva istället för en testamentstagare som har gått bort. Det finns inte någon bestämmelse som reglerar hur arvet ska fördelas i en sådan situation. Det finns dock en bestämmelse i 11 kap 1 § Ärvdabalken som anger att ett testamente ska tolkas utifrån testatorns, i detta fall, din vilja. Detta innebär alltså att man kommer att utgå från vad man tror din vilja var när du angav C som testamentstagare och därefter avgöra hur arvet ska fördelas. Utifrån vad du har angett ovan, så har testamentet upprättats för att C ska få ärva så likt dina biologiska barn som möjligt. Detta tyder på att du ser alla tre som jämlikar. Om C skulle gå bort före dig och har egna barn, bör de då träda i hans ställe som testamentstagare eftersom det är vad som hade skett om dina barn A eller B hade gått bort. Om C inte har några barn bör arvet istället delas lika mellan A och B. När det gäller C:s biologiska föräldrar så bör de inte kunna ärva istället för honom om man ska ta hänsyn till din vilja och syftet med testamentet. Jag tycker dock att det kan vara av vikt för dig att förtydliga din vilja i testamentet för att undvika att oklarheter uppstår. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,