Hur görs egendom till enskild egenom?

2020-09-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru har skilt oss och ska nu sälja vårat hus! När vi köpte vår första bostad så gick jag in med 250.000kr och hon ingenting. Hon och jag hade ett muntligt avtal om att dem pengarna var mina om vi nån gång skulle gå skilda vägar. Nu vill hon ju såklart dock ha hälften. Kan jag spela in ett erkännande från henne på telefonen och använda det för att få pengarna som enligt muntligt avtalat är mina?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skilsmässa och bodelning hittas i äktenskapsbalken.Reglerna om att all er egendom ska hälftendelas vid skilsmässa kan bara brytas om egendomen gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente (om du har ärvt egendom som enskild egendom) eller genom ett gåvobrev (om du har fått en gåva av en person där de gjorts klart att egendomen ska vara enskild) (se 7 kap 1-2 §§ äktenskapsbalken). Har inte egendomen gjorts till enskild egendom räknas den som giftorättsgods och ska delas lika vid en skilsmässa.Detta innebär för er del att värdet på bostaden ska delas lika om ni inte skrivit annat i ett giltigt äktenskapsförord. Äktenskapsförord blir giltigt när båda skrivit under det och det registrerats hos Skatteverket. Äktenskapsförord är det enda sättet för er två att göra egendomen enskild, vilket innebär att muntliga överenskommelser inte gäller.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bodelning efter kort tid som gifta?

2020-09-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag träffade min man och flyttade in till honom 2019 Sep. Gifte oss i november. Han hade då ett hus som jag flyttade rätt in i. Sen sålde vi det efter vi gift oss och köpte ett gemensamt hus. Vi båda står på lånen. Han la in en liten vinst från det sålda huset i det nya.Vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Vad har jag rätt till efter så kort tid.
Jakob Westling |Hej och tack att du valde Lawline med din fråga! För att besvara din fråga måste vi in och konsultera äktenskapsbalken.I 7:1 ÄktB ses all egendom som inte är enskild egendom som giftorättsgods.Vid eventuell skilsmässa ska en bodelning ske med all giftorättsgods 10:1 ÄktB.En bodelning innebär att all giftorättsgods ska samlas och sedan delas lika. 9:1 Äktb. Det innebär alltså att hälften av er samlade giftorättsgods är du berättigad till vid en skilsmässa, oberoende hur lång tid ni varit gifta.

Hur ansöker jag om skilsmässa?

2020-09-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Far som är gammal vill skilja sig efter ett års äktenskap. Oklart om äktenskapsförord finns skrivet eller ej.Hur görs detta smidigast? Han är inte själv i skicka hämta information om detta.Vi behöver hjälpa honom.Vilka papper behövs?Är det betänketid på sex månader?Tacksam för svar!
Maya Hempel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur man ansöker om skilsmässa skiljer sig åt beroende på om paret är överens om att skilja sig eller om det bara är din far som önskar att äktenskapet ska upphöra.Om paret är överensOm din far och hans maka är överens om att skilja sig ska de gemensamt lämna in en skilsmässoansökan till tingsrätten. Tingsrätten meddelar dom så snart som möjligt och äktenskapet anses då upplöst.(5 kap 1 § äktenskapsbalken - ÄktB).Om paret inte är överensOm din far och makan inte är överens om att äktenskapet ska upplösas (eller om någon av parterna har barn under 16 år som bor hemma) finns det en betänketid på sex månader. Om paret har levt åtskilda i minst två år kan tingsrätten dock meddela dom utan betänketid. (5 kap 2 och 3 § ÄktB). Det praktiskaOm båda vill skilja sig ska de gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad. Om det endast är din far som vill skilja sig sker detta genom stämning (14 kap 4 § ÄktB). Stämningen eller ansökan lämnas till tingsrätten i den ort där din far har sin hemvist (14 kap 3 § ÄktB). Alla blanketter och ytterligare information ni kan komma att behöva finns här.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Lycka till! Vänligen,

Vad gäller för egna skulder vid skilsmässa?

2020-08-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag har tagit lån i mitt namn när jag och min man var gifta. Vi har byggt ett hus tillsammans och investerat 700 000 kr. Jag har nu en resterande skuld på 300 000. Om huset skulle värderas till 1 milj kr, hur mycket får jag i giftosrättsgods? Tack på förhand!
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur giftorättsgodset påverkas av att du tagit ett eget lån under äktenskapet. I och med att giftorättsgodset är allt som ni har som inte är enskild egendom (se nedan) kan jag tyvärr inte svara på hur mycket giftorättsgods du har rätt till, däremot kommer jag gå igenom hur den ena makens skulder påverkas giftorättsgodset.Makarna delar lika på giftorättsgodsetNär det ska göras en bodelning mellan makar på grund av äktenskapsskillnad är det reglerna i äktenskapsbalken, ÄktB, (här) som är tillämpliga. Det framgår inte av frågan om ni har skrivit något äktenskapsförord. När jag svarar på frågan kommer jag därför utgå från att det inte finns något äktenskapsförord men annars gäller äktenskapsförordet såklart.När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här) men det är bl.a. vara sådant man fått i gåva/arv med villkor att det ska vara enskild egendom.Huvudregeln är att makarna ansvarar för sina egna skulderNär man ska göra bodelningen får vardera make avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB (här). Det finns nämligen en huvudregel som innebär att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 11 kap 3 § ÄktB (här). Det eventuella överskottet som blir kvar efter att makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset läggs sedan samman med den andra makens giftorättsgods efter avräkning. Makarna delar sedan lika på resultatet.Även om man ansvarar för sina egna skulder påverkas man av den andres skulderDetta betyder alltså att man svarar för sina skulder på så vis att man räknar av sina skulder från sina egna tillgångar som utgör giftorättsgods, men att man sedan delar på det totala överskottet. Oavsett på vilken sida överskottet hamnar. Det innebär ju såklart att man ändå påverkas av den andra makens skulder. Det spelar ingen roll när den andra maken skuldsatte sig, dvs. om det var innan äktenskapet eller under äktenskapet, utan det är det man hade på brytdagen som läggs till grund för bodelningen. Brytdagen är den dag ni lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Min rekommendation är att du tar hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid bodelningen. Juristerna på Lawlines juristbyrå hjälper dig gärna och du kan boka tid med en av dem på den här länken.Vänligen,

Vad händer med vårt gemensamma hus efter skilsmässa?

2020-09-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag träffade min man och flyttade in till honom 2019 Sep. Gifte oss i november. Han hade då ett hus som jag flyttade rätt in i. Sen sålde vi det efter vi gift oss och köpte ett gemensamt hus. Vi båda står på lånen. Han la in en liten vinst från det sålda huset i det nya.Vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Vad har jag rätt till efter så kort tid. Mvh
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som om du undrar vad du har för rättigheter till huset om ni skulle skilja er inom nära framtid. Jag tolkar det som om du undrar detta med hänsyn till att din make lagt in en vinst från försäljningen av det gamla huset, till köpet av det nya. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalkens (ÄktB) regler som du hittar här. Vad händer med huset vid skilsmässa? Vid en skilsmässa görs en bodelning. Detta betyder att man tar samman värdet av makarnas egendom och delar sedan lika på värdet av all egendom. Värdet av huset är en del av egendomsmassan som ni ska dela på (11 kap. 1-3 §§ ÄktB). Trots att ni varit gifta en kort tid och trots att han köpt huset med en del av vinsten från försäljningen av förra huset, så ska ni dela lika på värdet vid en eventuell skilsmässa. Jag hoppas du fått svar på din fråga och har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig igen! Vänliga hälsningar,

Vad som händer skulder efter skilsmässa

2020-09-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Jag och min man ska skiljas och vi har inget äktenskapsförord. Han har Kronofogden så jag har alltid varit den som tagit alla lån och krediter som är på cirka 500000. Hur gör man om han väljer att inte betala?
Fawzia Hassoun |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om skilsmässa och bodelning och därför blir reglerna äktenskapsbalken (ÄktB) aktuella. I ett äktenskap ska parterna stå för sina egna skulder och råda över sina tillgångar, enligt 1 kap 3 § ÄktB. Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem genom något som kallas för bodelning, enligt 9 kap 1 § ÄktB. Den egendomen som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, enligt 10 kap 1 § ÄktB. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom kan exempelvis vara sådant som man har fått i arv eller gåva med villkor om att det är en enskild egendom, se 7 kap 2 § ÅktB.Det som nu kommer hända när ni skiljer er är att vardera make får dra av sina skulder från sitt giftorättsgods, enligt 11 kap 2 § ÄktB. Detta innebär alltså att om du har skulder på 500 000 kronor så kommer dessa skulder att avräknas från dina tillgångar och din mans skulder kommer att avräknas från hans tillgångar. Om det sedan skulle finnas ett överskott efter att skulderna har avräknats från giftorättsgods så läggs dem återstående tillgångarna ihop och dem sammanlagda tillgångarna fördelas sedan lika mellan er, se 11 kap 3 § ÄktB.För att tydliggöra detta ska ett exempel anges:Låt säga att du skulle ha 1000 000 i tillgångar och 500 000 i skulder som avser lån som du tagit (visserligen för din mans räkning, men det kommer ändå att beräknas på din post) så skulle ditt giftorättsgods bli 500 000 som sedan ska slås samman med den egendom som ska delas lika mellan er. Sammanfattningsvis, lånet som du har tagit i ditt namn kommer alltså endast att avräknas från dina tillgångar innan tillgångarna fördelas lika mellan er. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar så ska lånet efter skilsmässan som du tagit i ditt namn betalas av dig. Långivarna kan inte kräva din man på pengarna då jag tolkar det som att denne inte står som medsökande i låneavtalen. Detta innebär således att din man inte är betalningsskyldig för lånet till kreditgivarna. Dock tolkar jag det som att ni har en muntlig överenskommelse om att din man ska betala tillbaka skulderna till dig. Detta innebär att det finns ett muntligt avtal mellan er. Därför har du rätt att kräva pengarna av din man om han inte skulle betala. Skulle maken dock hävda att detta rör sig om en gåva och inte något lån sinsemellan då kan du behöva stå för skulden då lånet står på dig. Det kan alltså uppstå svårigheter eftersom ett muntligt avtal kan vara svår att bevisa. Ni kan reglera detta skriftligen mellan er i efterhand även om det hade varit bättre om detta skett tidigare. Om du känner att ni behöver hjälp med att upprätta ett sådant skuldebrev är du alltid välkommen att boka en tid hos oss för rådgivning på www.lawline.se/boka.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter!Med vänliga hälsningar

Hur mycket får jag vid äktenskapsskillnad?

2020-09-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi beslutade att skilja oss. Min fru vill ha lägenheten (bostadsrätt), bilen (vars kredit nästan är helt betald) och i princip alla våra varor. Vi har inget äktenskapsförord och vi köpte lägenheten (bolån) och bilen (kredit) för nästan tre år sedan. Det är sant att hon fick pengar från sin familj och bidrog mer än jag till handpenningen till lägenheten och bilen. Detta finns dock inte i försäljningsavtalet för lägenheten eller det för bilen, och vi har noggrant delat alla delbetalningar och fakturor sedan dess. Hon säger också att, enligt mäklaren, bara hälften av surplus minus 22% skatt är vad hon har att ge mig som kompensation. Är detta korrekt och lagligt? Men om fastigheten såldes skulle vi dela fördelarna och ingen av oss skulle njuta av lägenheten. Därför kompenserar detta inte för att jag har bidragit till hyran och inteckningens intressen. I princip skulle jag betrakta som rättvist att ta emot hälften av hyran vi hittills har betalat plus hälften av mervärdet. Sedan skulle jag tillämpa samma logik på bilen och resten av delade varor. Men vad säger lagen? Kan jag ber på hälften av det totala uppskattade värdet på fastigheten som om hon köper den från mig? Jag inte kommer att ha någon plats att bo, och att möblerna, varor och allt annat i fastigheten är frukten av en gemensam ansträngning som bara hon kommer att dra nytta av. Finns det någon allmän rekommendation i dessa fall? Hur kan man beräkna värdet på dessa objekt? Vad ska jag be om?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar. Vad ska ingå i bodelningen?Huvudregeln är att allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådant som ni kommit överens om att det ska vara enskild egendom antingen genom ett äktenskapsförord eller sådant som din partner har fått genom arv eller testamente med villkoret att det ska vara din partners enskilda (7 kap. 2 & 3 §§ ÄktB). Dessutom räknas exempelvis ersättning som man fått från kränkning till enskild egendom (10 kap. 2 & 3 §§ ÄktB). Från vad jag kan utläsa av din fråga så verkar ni inte upprättat något äktenskapsförord och jag utgår därför från att all egenskap är giftorättsgods. Er fastighet räknas som er gemensamma bostad och möblerna i den räknas till ert gemensamma bohag (7 kap. 4 § ÄktB). Även detta ska ingå i er bodelning. Så länge ni båda har bidragit ekonomiskt till bostaden så föreligger samägande och den ska därför delas lika på er båda.Hur fördelas värdet? Hur själva bodelningen går till finns det regler om i 11 kap. ÄktB, men eftersom all egendom är giftorättsgods kommer ni i praktiken att dela tillgångarna lika mellan er. Vill du läsa mer om hur själva bodelningen går till i detalj kan du göra det i t.ex. det här svaret. Vem får vad?Utgångspunkten när man ska bestämma vem som får vilken egendom är att den som har äganderätt till egendomen får välja om den vill behålla just den egendomen eller "ge bort" den (11 kap. 7 § ÄktB). Det vill säga att om du har äganderätt till ett större värde än din partner får du välja vad du vill ge till din partner för att det sammanlagda värdet på egendomen ska bli lika mellan er. Om man inte vill ge bort någon egendom kan man istället ersätta egendomens värde med pengar och ge till den andra. Värt att nämna är att egendomen man ger till den andra inte får vara olämpligt för den andra (11 kap. 9 § ÄktB). Om du t.ex. inte har körkort kan inte din partner ge dig en bil för att "jämna ut" fördelningen mellan er. Vad gäller för bostaden? När det kommer till er bostad så görs det en behovsprövning för vem som behöver den mest eftersom det föreligger samäganderätt (11 kap. 8 § ÄktB). Den som får bostaden på sin "lott" ska utge ersättning för bostaden till den andra (ni ska ju få lika mycket i slutändan som sagt). Ni kan såklart även sälja fastigheten och dela vinsten. När man värderar bostaden ska man ta hänsyn till den latenta skatteskulden, det vill säga att man ska göra avräkning för den "kostnaden" som tillkommer vid en försäljning då man måste skatta på vinsten. Bostaden ska värderas utefter det värdet det har då talan om bodelning väcktes. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och att din situation löser sig! Behöver du ytterligare hjälp kan du vända dig till vår juristbyrå genom att kontakta dem här eller boka tid via telefon: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Kan man bortse från hälftendelning utan äktenskapsförord?

2020-08-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Jag äger ett hus och gjorde innan jag gifte mig.Var ung och visste inget om äktenskapsförord. Vi gjorde ett muntligt avtal oss emellan att jag äger huset och jag har också betalat allt angående huset (amortera, räntor,el,vatten,osv)i våra 24år tillsammans. Nu ska vi nog skilja oss och min fru har skaffat en lägenhet sedan snart 1år tillbaka och har även flyttat sin adressen dit.Nu har hon fått för sig att hon nog i allafall vill ha hälften av huset även att hon inte betalat något under 24år.Kan detta vara rätt och kan hon begära hälften??Finns det något sätt att minimera mina "skador" på ifall jag måste köpa ut henne ur mitt hus?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilka lagar gäller?Din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). När makar skiljer sig ska deras egendom delas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Egendomen som delas är giftorättgods. All egendom i äktenskapet oavsett vem som står som ägare är giftorättsgods såvida det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som genom testamente, gåvobrev, äktenskapsförord eller liknande bestämts som enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att huset är giftorättsgods och att om lägenheten är en ägarlägenhet eller bostadsrätt så är även den giftorättsgods.Hälftendelning är huvudregelnBodelningen görs genom att avdrag för skulder görs på vardera makes giftorättsgods. Vad som sedan återstår läggs ihop och delas på hälften(11 kap. 3 § ÄktB). Det här innebär att all egendom ni har som inte är bestämd som enskild egendom ska delas på hälften mellan er vid skilsmässa oavsett ägande. Efter detta görs fördelning av lotter då man bestämmer vem som får vad baserat på den totala förmögenhetsmassan (11 kap. 7 § ÄktB). Det finns möjlighet till jämkning av bodelning i vissa fall om ett äktenskap varade under högst 5 år och den ena maken har betydligt större förmögenhetsmassa än den andra (12 kap. 1 § ÄktB). Detta går tyvärr inte i ditt fall då ditt äktenskap varat längre än 5 år.Äktenskapsförord kan skrivas under pågående äktenskapEtt äktenskapsförord kan skrivas även under pågående äktenskap där viss egendom kan bestämmas till enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Däremot behöver båda makarna underteckna och vara överens om detta (7 kap. 3 § ÄktB). På det sättet kan du och din fru komma överens om att göra viss egendom till enskild egendom, exempelvis ditt hus och hennes lägenhet. SammanfattningDet går alltså inte att bortse från hälftendelning vid skilsmässa om inte äktenskapet varat i högst 5 år. Detta innebär att din fru har vid skilsmässa rätt att begära hälften av ert gemensamma giftorättsgods. Du kan då ha rätt att behålla hela huset om din hälft av giftorättsgodset överstiger husets värde. Detsamma gäller den lägenhet din fru skaffat. Om inte det finns äktenskapsförord eller liknande som anger att huset är enskild egendom är det därför aktuellt för bodelning under skilsmässan.Vill du ha vidare hjälp under skilsmässan är du varm välkommen att boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.Med vänliga hälsningar,