FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad13/12/2021

Ingår tjänstepension i en bodelning vid skilsmässa?

Hej!

Jag undrar hur tjänstepension delas upp vid en skilsmässa? Min fru drivet eget bolag och sparar tjänstepension via avanza företag tjänstepension. Jag jobbar för landstinget och får tjänstepension från min arbetsgivare.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Tillämplig lag

Regler som rör äktenskap och hur makarnas egendom ska fördelas vid en skilsmässa återfinns i Äktenskapsbalken.

Vad händer med makarnas egendom vid en skilsmässa?

När två makar skiljer sig ska en bodelning ske, vilket är då makarnas egendom delas lika mellan dem (9 kap 1§ Äktenskapsbalken). En make har rätt att få hälften av det sammanlagda värdet på makarnas totala tillgångar, efter det att makarna räknat av sina skulder. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1§ Äktenskapsbalken). Giftorättsgods utgör samtliga av makarnas egendomar, bortsett från sådan egendom som uttryckligen sagts vara enskild. Sådan egendom kan exempelvis vara att man får en gåva där det uttryckligen framgår att egendomen ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en bodelning (7 kap 2§ Äktenskapsbalken). Det kan också framgå i ett äktenskapsförord, men mer om det senare.

Ingår tjänstepensionen i en bodelning?

Nu när vi snabbt har redogjort vad som händer med makarnas egendom vid en skilsmässa ska jag beröra din kärnfråga. Du undrar om tjänstepension delas upp vid en skilsmässa eller ej. Frågan är alltså om tjänstepensionen kan anses utgöra giftorättsgods eller ej. Det som är avgörande är hur tjänstepensionen är utformad och på vilket sätt man har bestämmanderätt över den.

Huvudregeln är att om du arbetar på ett företag där företaget äger försäkringen så ingår den inte i en bodelning. Om du däremot har medbestämmanderätt och inflytande över pensionssparandet så kan den ingå. Du anger att din fru driver eget bolag. Som egenföretagare är man sin egen arbetsgivare. Hennes tjänstepension räknas således troligen in i bodelningen på grund av att hon själv kan råda över den.

Råd och rekommendationer

Om ni vill, makar emellan, reglera vad som ska ingå i en framtida bodelning kan det vara klokt att upprätta ett äktenskapsförord (7 kap 3§ Äktenskapsbalken). Där kan ni ange att viss egendom ska vara enskild och således inte delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt krävs att det upprättats skriftligen, undertecknats av båda makarna samt slutligen registrerats hos Skatteverket.

Avtal kan vara kluriga att upprätta på egen hand. Det är något som vi på Lawline kan hjälpa er med.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Mvh,

Linnea HoodRådgivare
Hittade du inte det du sökte?