Skuld i dödsbo

2018-06-27 i Skuld
FRÅGA |Hej, Jag har lånat 100 000 kr av min syster till kontoinsats. Vi ska skriva ett skuldbrev men undrar nu vad som händer med skulden om något händer mig. Kommer hon få tillbaka lånet eller inte? Tacksam för svar!
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din syster kommer få tillbaks de 100 000 kr hon lånade av dig om du skulle avlida. Vad säger lagen? När någon avlider ska dödsboets tillgångar och skulder sammanställas i en så kallad bouppteckning, detta framkommer av 20:4 ärvdabalken (ÄB). I svensk rätt kan man inte ärva skulder, istället får de som haft en skuld mot den avlida rikta krav mot dödsboet och få betalning ur det. Eftersom ingen ärver skulder så avskrivs de skulder som inte kan betalas med medel ur dödsboet. Sammanfattningsvis kan sägas att om du skulle avlida och skulden tas upp som den ska i bouppteckningen så kommer din syster få sin skuld betald med de tillgångar som finns i dödsboet. Om det inte finns några tillgångar i dödsboet som kan användas för att betala av skulden kommer denna att avskrivas. Jag hoppas att detta besvarar din fråga, om du skulle ha någon ytterligare fundering är du varmt välkommen att återkomma till oss. Med vänlig hälsning,

Jag och f d maken har gemensamt lån - står jag för hela skulden om min make avlider?

2018-06-22 i Skuld
FRÅGA |Efter en skilsmässa står jag som hälften ägare av vår fd gemensamma bostad. Numera uthyrd pga att vi inte lyckats sälja den.Min fråga är vad händer om min fd make avlider, står jag för hela låneskulden på fastigheten då! Han har ingen låneförsäkring det har däremot jag.Mvh
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det står just nu både du och din före detta make som låntagare på ert bostadslån. Vad som händer om din före detta make avlider beror lite på lånevillkoren. För att du ska få full koll på vad som gäller tar jag upp lite saker som är bra att känna till i allmänhet kring betalningsansvar för gemensamma lån utöver vad som händer om någon avlider. Betalningsansvaret beror på om ni är solidariskt ansvariga eller inteDu och din f d make är antagligen solidariskt ansvariga för er skuld. Det vanligaste om man tar ett gemensamt bolån på banken är att man är det. Det solidariska ansvaret betyder att långivaren kan kräva tillbaka pengar från vem som helst av låntagarna. Om långivaren inte lyckas få betalt från den ena låntagaren, så kan de kräva tillbaka hela skulden från den andra låntagaren. I såna fall får låntagarna sen kräva varandra på deras respektive andelar av lånet (Skuldebrevslagen 2 §). Det betyder att om du betalar av mer på lånet än din f d make någon gång, så kan du kräva honom på pengar för att jämna ut det. Ett alternativ till solidariskt ansvar är att låntagare är ansvariga att betala tillbaka en viss del av skulden var för sig. Då kan långivaren inte kräva mer än de kommit överens om från var och en av låntagarna. Som sagt är det vanligare med solidariskt ansvar och sannolikt är du och din f d make solidariskt ansvariga för ert bolån. Det är bra att känna till och förstå betydelsen av det. Det ska framgå av ert avtal med långivaren, men du kan också höra av dig till dem och fråga om du känner dig osäker.När någon avlider tar dödsboet över ansvaret för skuldernaNär någon som avlider har skulder kommer skulderna att ingå i dödsboet. Den som tar hand om dödsboet saka då försöka använda tillgångarna som den avlidna lämnar efter sig för att betala skulderna. Om din f d make avlider kommer alltså du och hans dödsbo att vara ansvariga för skulden tillsammans med solidariskt eller enskilt ansvar så som du och han är idag. Du tar alltså inte över hela skulden själv om det skulle hända. När man är solidariskt ansvarig kan man ändå behöva betala tillbaka hela summanEn sak som är bra att känna till när man är solidariskt ansvarig för en skuld är att man kan behöva betala den helt själv i vissa fall. Skulle till exempel din f d make få en försämrad ekonomisk situation och inte kunna betala av något på skulden så kommer långivaren kunna kräva dig på hela summan. Om din f d make avlider och inte lämnar kvar så mycket tillgångar kanske inte dödsboet kan betala skulden. Då kommer du också bli skyldig att betala hela skulden själv. Det är upp till långivaren och långivaren kommer försöka ta betalt från den som har störts ekonomisk förmåga och därför har lättast att betala av på lånet. Sammanfattningsvis gäller alltså att om din f d make avlider så kommer hans skulder ingå i dödsboet. Då blir du och dödsboet ansvariga för skulden. Tillgångarna i dödsboet används för att betala hans del av skulden. Det är trots det bra att tänka på om ni är solidariskt ansvariga och vad det i så fall betyder. Skulle din f d make inte kunna betala tillbaka på lånet eller skulle han avlida men inte lämna efter sig tillräckligt mycket tillgångar för att kunna betala skulden, så kan långivaren kräva dig på hela summan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Är du osäker på några av villkoren eller har frågor om ert bolån så kan du alltid höra av dig till långivaren och be om förtydliganden. Du är också välkommen att höra av dig till oss med fler frågor.Vänliga hälsningar,

Hur gör man för att driva in en skuld?

2018-06-10 i Skuld
FRÅGA |Hej, Jag är 25% delägare i ett privat aktiebolag dit jag (privat) även lånat ut pengar men tyvärr inte har någon insyn. 75% ägaren har ingen ambition att återbetala skulden som förfallit för många år sedan.Hur kan jag göra för att driva in skulden?
Marika Moberg Rabenius |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Följande svar förutsätter att det verkligen finns en skuld och att du har bevis för skulden, exempelvis genom ett skuldebrev. Om aktiebolaget/ den andre delägaren inte har bestridit skulden är det enklaste att vända sig till Kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande. (Med bestridande av skuld menas att den andre parten inte är överens om att skulden finns eller hur stor den är etcetera.) Bestrides skulden vid ett sådant förfarande kan Kronofogdemyndigheten, om du vill, hänskjuta ärendet till tingsrätt. Om skulden redan är bestriden så väcker du själv talan vid tingsrätt med en gång. Behöver du hjälp med att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid här: https://lawline.se/boka Vänligen

Kan man bevisa att en skuld är betald om personen man lånat pengar från vägrar skriva ett kvitto?

2018-05-30 i Skuld
FRÅGA |Om man ska betala tillbaka en skuld till privatperson men personen vägrar skriva på ett papper att skulden är betald. Kan man ändå då bevisa att skulden är "betald" med exempelvis överföring, insättnings bevis?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Visst kan du bevisa en överföring av pengar med till exempel kontoutdrag eller andra dokument som visar att du har fört över en viss summa till personen du är skyldig pengar. Däremot är det inte alls lika säkert som ett kvitto, eftersom det går att hävda att överföringen inte var återbetalning av den specifika skulden. Det är alltså viktigt att få ett kvitto.Därför finns det en allmän princip som säger att om du ber om ett kvitto för återbetalningen, så har den du ska betala till en skyldighet att ge dig ett kvitto (Skuldebrevslagen 21 §). Så länge du inte får ett kvitto, så måste du inte betala tillbaka några pengar. Det här är en regel som är till för att ingen ska kunna ljuga och kräva tillbaka samma skuld flera gånger. Jag föreslår därför att du informerar personen du är skyldig pengar om att hen har en juridisk skyldighet att ge dig ett kvitto, och att du kommer hålla inne betalningen så länge du inte får ett kvitto. Jag kan inte se att personen har skulle ha någon legitim anledning till att vägra ge dig ett kvitto, så förhoppningsvis går hen med på kravet om du meddelar att du annars inte kommer betala tillbaka pengarna.Lycka till och tveka inte att hör av dig igen om det dyker upp fler problem!Vänliga hälsningar,

Min dotter sålde jultidningar, och en bekant köpte saker som han fortfarande inte har betalat för. Vad ska jag göra?

2018-06-25 i Skuld
FRÅGA |Hej! Min dotter sålde jultidningar i höstas och en bekant köpte då för 1055:-. Vid leverans, fick min dotter besked att han inte hade pengar hemma, men att hon kunde lämna beställningen hos honom så skulle han ordna det under morgondagen.Sedan följde en rad svepskäl. Han var inte nöjd med sin beställning (efter att han läst dem) och ville inte betala, sedan var han iväg och söp upp sina pengar och hamnade på behandlingshem. Han har flera gånger, efter mina påtryckningar, lovat betala min dotter, men det sker aldrig. Han menar också att det inte finns något vi kan göra åt det. Är det verkligen så? Har fått fram att han har miljoner hos fogden.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din dotter har levererat produkter till din bekant, varpå din bekant fortfarande inte har betalat, trots att han vid flera tillfällen har lovat din dotter att betala. Med andra ord har din bekant en skuld till din dotter, då han är skyldig henne pengar.Jag kommer att gå igenom vad man kan göra om någon är skyldig en pengar, och ge råd om vad du kan göra nu. Vad man kan göra om någon är skyldig en pengarOm någon är skyldig en pengar kan man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Man måste ha bevis för att skulden existerar och ange vad skulden avser. Oftast krävs skriftliga bevis, exempelvis skuldebrev. Du kan läsa mer information här och här (länkar till Kronofogdens hemsida). Det framgår inte av din fråga om det finns något skuldebrev eller om ni har skrivit något avtal. Om din bekant t.ex. har skrivit på att han ska betala senare kan det vara ett bevis. Vad du kan göra nuDet är svårt att driva in en skuld om man inte har skriftliga bevis (vilket det inte framgår om det finns i det här fallet.) Jag rekommenderar hursomhelst att du kontaktar Kronofogden för vidare rådgivning. Det är bra om du och din dotter sparar bevis, exempelvis bevis för att din bekant har köpt varorna, och att han inte har betalat för dem trots påminnelser. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Borgensåtagande efter att gäldenär avlidit

2018-06-15 i Skuld
FRÅGA |Hej!Jag har en vän som insjuknat i allvarlig cancer.Jag står som borgenär för vännens hyresrätt, vännen har bott där i 10 år utan att det påverkat mig, då vännen skött alla räkningar.Min fråga är hur jag gör när vännen dör? Blir jag ansvarig för något eftersom jag står som borgenär?Tack!
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar situationen är du borgensman i denna situationen. En borgensman är den som ingått borgen för annan person, vilket innebär att personen åtar sig att fullgöra annans förpliktelse – ex. vad gäller hyra. En borgenär är en fordringsägare, vilket jag inte tolkar denna situationen som. Jag kommer därför svara på frågan utifrån att du är att anse som en borgensman.Det som händer om gäldenären avlider är att ditt borgensåtagande fortsätter att gälla. Det som bestämmelsen dock säger är att i första hand så är det den avlidnes dödsbo som ansvarar för kostnader. Skulle dödsboet inte kunna betala hyra exempelvis, blir du därför skyldig att betala resten. Detta kan du se i 10 kap. 10 § HB. Detta innebär alltså att du enbart blir betalningsskyldig om dödsboet inte har tillräckliga medel. Jag hoppas att det gav svar på din fråga!

Vill ha tillbaka pengar från en vän

2018-06-09 i Skuld
FRÅGA |Hej!Jag har lånat ut över 10000kr till en vän. Nu har det snart gått över ett år. Han skyller hela tiden på att hans företags konkurs måste gå igenom. Ger mig hela tiden konstiga ursäkter. Kan jag stämma honom för att på så sätt få tillbaka mina pengar?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande, och på så sätt få skulden fastställd. I ansökan ska du ange ditt krav och grunden för kravet. Du behöver endast ge en kortfattad beskrivning, men det ska vara tillräckligt tydligt så att personen som är skyldig dig pengar förstår vad du menar. Du hittar ytterligare vägledning på Kronofogdemyndighetens hemsida. Efter din ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogdemyndigheten att skicka ut ett brev, ett föreläggande, till din vän. Om din vän betalar skulden direkt till dig ska du ta tillbaka din ansökan hos Kronofogden. Om han istället bestrider skulden kan du välja att gå vidare med ärendet till domstol. Om din vän inte hör av sig alls kommer Kronofogden att meddela utslag, och om din vän inte invänder mot utslaget kan Kronofogden gå vidare till verkställighet och driva in skulden. Om du vill göra ett sista försök att få betalt på egen hand borde du visa din vän att du menar allvar. Du kan till exempel ta en bild på ansökan om betalningsföreläggande och förklara att du kommer att gå vidare med detta till Kronofogdemyndigheten om han inte gör rätt för sig. Ibland kan ett konkret "hot" om att blanda in Kronofogdemyndigheten vara tillräckligt för att få betalt. Lycka till med allt! Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Kan jag driva in en skuld med sms som bevis?

2018-05-22 i Skuld
FRÅGA |Jag har lånat ut pengar till min vän för betalning av lägenhetshyra. Villkoren var att skulden skulle betalas tillbaka samma dag, och vi kom överens över SMS. SMS:en är inte formellt skrivna, men det framgår att betalning har utgått från mig via Swish och att pengarna ska återbetalas samma dag. 3 månader senare och efter upprepad kontakt så har jag inte fått tillbaka pengarna. Har jag något juridiskt stöd för att driva in skulden?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att du kan bevisa att din kompis har en skuld till dig, att sms:en inte är skrivna formellt ska inte spela någon roll. Det första du kan göra är att ansöka om betalningsförläggande hos Kronofogden (mer information om detta här). Om personen då skulle bestrida skulden så kan du stämma denne hos tingsrätten. Med tanke på sms:en och att informationen antagligen finns sparat på Swish tolkar jag det som att du skulle ha goda chanser att gå vinnande ur den tvisten.Med vänliga hälsningar,