Kan man undanta bostadsrätt från utmätning?

Måste jag sälja mammas bostadsrätt. Jag bor hos mamma, hon har skulder, inte några andra tillgångar än bostadsrätten, måste bostadsrätten säljas för att betala skulderna, kan man göra något för att inte sälja eftersom jag bor där också. Mamma lever än, så därför undrar jag om hon kan göra något, så jag kan få bo kvar, den dag det blir arvskifte.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det enbart är din mamma som äger bostadsrätten, och att du bor där men inte äger den. Samt att du undrar om skulderna kommer innebära att din mamma måste sälja sin bostadsrätt. Jag kommer börja med att gå igenom olika scenarion, sedan kommer jag gå igenom grunderna för utmätning vid skuldsättning för att sedan besvara din fråga om bostadsrätten kan behöva säljas.

De som din mamma har skulder till kallas för borgenär. Den skuldsatte, i detta fall din mamma, kallas för gäldenär.

Reglerna om utmätning av skulder finns i Utsökningsbalken (UB).

Kan du ärva bostadsrätten eller få den i gåva?
Din mamma kan välja att sälja bostadsrätten för att få ut tillräckligt med pengar för att betala av sina skulder. Även om bostadsrätten skulle behållas är utgångspunkten för arv att den avlidnes skulder betalas innan arv utgår till de efterlevande. Det innebär att oavsett om bostadsrätten inte skulle säljas nu skulle du troligen inte ärva bostadsrätten, utan värdet av den skulle din mammas borgenärer ha rätt till (reglerna om detta finns i 21 kap Ärvdabalken). Även om din mamma skulle skriva i ett testamente att bostadsrätten ska övergå till dig så kan borgenärerna begära att den utmäts under hennes livstid (4 kap. 2 § UB).

En lösning hade kunnat vara att ge bort bostadsrätten i gåva till dig. Men att ge bort en gåva när en person är i obestånd kan vara brottsligt. Att vara på obestånd innebär att en person inte längre kan betala sina skulder i tid. Att ge bort en gåva av betydande värde, vilket en bostadsrätt kan ha, kan utgöra oredlighet mot borgenär vilket är ett brott som i värsta fall kan leda till fängelse (11 kap. 1 § Brottsbalken).

Det verkar inte finnas några "genvägar" för att föra över bostadsrätten till dig. Därför ska jag nu undersöka vad som händer om en borgenär skulle kräva att bostadsrätten säljs, och om det går att förhindra eller inte.

Grunderna för utmätning
En borgenär kan begära utmätning för sina skulder om gäldenären inte kan betala sina skulder. En utmätning innebär att Kronofogden tar egendom i beslag och säljer den, så att inkomsterna ska kunna täcka skulden som borgenären vill få betalt för (se bland annat 4 kap. 1 § UB). En första förutsättning för att utmätning ska ske är alltså att en borgenär ansöker om utmätning (2 kap. 1 § UB).

Vad får utmätas?
Om en borgenär vinner en talan om utmätning kommer Kronofogden utmäta föremål som förväntas täcka den skuld som borgenären vill ha betalt för (4 kap. 3 § UB). Egendom som tas i anspråk ska vara sådan innebär minsta olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § andra stycket UB). Lös egendom som gäldenären äger får utmätas (4 kap. 17 § UB). En bostadsrätt klassas som lös egendom. Det innebär att Kronofogden kan utmäta bostadsrätten, vilket innebär att bostadsrättens säljs på exekutiv auktion. Dock gäller speciella regler för utmätning av bostäder.

Speciella regler för utmätning av bostäder
Vissa saker som är viktiga för gäldenären undantas från utmätning. Huvudregeln är att en bostadsrätt som gäldenären har som bostad inte ska utmätas. Dock får bostaden utmätas om den har ett högt värde. Det beror på att lagstiftaren har ansett att det är orättvist mot borgenärerna om gäldenärer kan äga bostadsrätter som är värda mycket pengar. Om bostadsrätten inte är värd så mycket pengar, så undantas den från utmätning (5 kap. 1 § sjätte punkten UB). Högsta domstolen har tidigare uttalat att om bostadsrätten är värd över 200 000 kr ska den ingå i utmätningen.

Ett annat fall när utmätning inte får ske
Om din mamma själv har ärvt bostadsrätten och det i arvet var villkorat att bostadsrätten inte får utmätas eller överlåtas, får kronofogden inte utmäta bostadsrätten (5 kap. 5 § UB). Men om din mamma själv har köpt bostadsrätten eller förvärvat den på annat sätt än genom arv med villkor om förbud mot utmätning, kan Kronofogden utmäta bostadsrätten.

Sammanfattning:
När en person är skuldsatt och inte kan betala sina skulder i tid kan det vara brottsligt att ge bort egendom till andra, dessutom kommer borgenärerna att prioriteras när personen avlider och arvet ska utgå. Om en av dina mammas borgenärer begär det kan utmätning behöva ske av bostadsrätten, då kommer Kronofogden sälja den på exekutiv auktion och låta intäkterna tillfalla borgenären som sökt utmätningen. Dock ska Kronofogden välja att utmäta egendom som är av minst möjliga besvär för gäldenären. Bostadsrätter kan vidare undantas från utmätning, förutom om bostadsrätten är värd mycket pengar då kommer den ändå att utmätas. Det är som sagt Kronofogden som kontaktar din mamma om utmätning är aktuellt. Din mamma kan också välja att sälja bostadsrätten själv för att få in pengar som hon kan betala sina skulder med. Det är därmed svårt i denna situation att garantera att bostadsrätten får behållas och att du får ärva den, det beror på omständigheterna som jag har tagit upp i svaret ovan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-GranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo