Lawline hjälper inte till med skoluppgifter

2009-08-04 i ARKIV
FRÅGA |Hej, förstår inte hur jag ska räkna ut nedan? MVH/ \"Att det kan ha sina risker med att vara jakträttsinnehavare och ha inbitna jägare som närmaste vänner blev Gustav E. varse under sitt femtioförsta levnadsår. Under en initialt synnerligen lovande älgjakt blev Gustav E. själv träffad och avled omedelbart av skottskadorna. Gustav E. var under sin livstid gift med Jeanette E. De båda hade de gemensamma barnen Karolina, Linda, Måns och Nils, och Gustav hade en son i ett tidigare äktenskap, Otto. Ingen av de nämnda stod dock Gustav så nära som släktingen Nimrod, hans mosters son. Nimrod var nämligen mycket jaktintresserad och inte, såsom barnen och Jeanette, vegetarian. När Gustav avled hade han 478 000 kr. i giftorättsgods och skulder uppgående till 60 000 kr. Jeanette hade giftorättsgods motsvarande 423 000 kr. Att Nimrod intog en särställning i Gustavs liv visade sig inte minst genom att Gustav hade upprättat ett testamente i laga ordning, enligt vilket \"Nimrod, min käraste släkting, skall få allt.\" Förrätta bodelning och arvskifte efter Gustav under förutsättning att alla parter yrkar sin fulla rätt enligt lag.\"
Kristina Ljungström |Hej, Lawlines policy är att inte hjälpa till med skoluppgifter. Med vänliga hälsningar

Angående frågor

2009-07-19 i ARKIV
FRÅGA |Är svar på frågor här avgiftsbelaggda? Med vänlig hälsning
Josefina Orrell |Hej, Nej, det är de inte. Vänligen,

skoluppgifter

2009-08-31 i ARKIV
FRÅGA |Anders är 17 år gammal och ägare till en moped som han för ett år sedan köpte för de pengar han lyckats spara ihop efter träget sommarjobbande. Som mogen sjuttonåring tycker Anders emellertid att det är pinsamt att köra moped och dessutom behöver han pengar för att betala sin körkortsutbildning med. Han bestämmer sig därför att sälja mopeden för 3 000 kr. En spekulant anmäler sig: den motorintresserade fjortonåringen Berra. Anders och Berra träffas en onsdag eftermiddag bakom ortens korvkiosk. Berra betalar då 3 000 kr. i olika valörer (det sammanlagda sparkapitalet sedan konfirmation, jul och födelsedag) och Anders överlämnar mopeden. På fredagen upptäckte Anders\' och Berras föräldrar vad som hänt. Anders\' föräldrar blir mycket upprörda eftersom de sinsemellan planerat att Anders\' yngre syster Carin i sinom tid skulle få överta mopeden; Berras föräldrar blir först arga över sonens köp men övertygas så småningom att det nog var en ganska bra moped, trots allt. De beslutar därför att sonen får behålla den. Anders\' föräldrar kontaktar Berras föräldrar och vill nu tvinga fram en återgång av köpet. Bedöm rättsläget; kan Anders\' föräldrar tvinga Berras föräldrar att återlämna mopeden?
Klas Eklund |Hej desvärre hjälper inte lawline till med skoluppgifter. lycka till! Med vänlig hälsning

Hjälp med skoluppgift

2009-06-24 i ARKIV
FRÅGA |Slå upp 1 § i konsumentköplagen så finner Du följande text: \"Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument.\" Antag nu att en näringsidkare vill sälja en produkt till en konsument och undrar om produkten skall betraktas som \"lös sak\". Eftersom det inte står i lagtexten vad som menas med lös sak måste Du söka svaret någon annanstans. Var då? Nämn åtminstone tre tänkbara typer av källor där svaret kan tänkas stå. Förklara också vilken typ av källa som har störst dignitet.
Kristina Ljungström |Hej, Lawline's policy är att inte hjälpa till med skoluppgifter. Med vänliga hälsningar

Servering av alkohol

2009-07-23 i ARKIV
FRÅGA |Hej, Vi är en ideell förening som har planerat en sluten tillställning för våra medlemmar samt stödmedlemmar. Vi undrar nu vad som gäller angående servering av alkohol. Kan det vara så att vi inte kommer att behöva serveringstillstånd (alkohollagen kap.6)? Vi kommer att ta inträde för att täcka utgifter för lokal o.s.v, samt ha försäljning av alkohol och mat. Vi kommer även att låta utvalda medlemmar ansvara för ordning, försäljning, garderob m.m. Har vi rätt att ersätta dem? All vinst utöver dessa ersättningar skulle isf tillfalla föreningen för framtida verksamhet. Tacksamma för alla råd och svar.
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 6 kap. 1 § Alkohollagen är huvudregeln att det krävs serveringstillstånd vid servering av alkohol, se https://lagen.nu/1994:1738 Serveringstillstånd krävs dock inte för enstaka helt privata arrangemang där serveringen av alkohol bedrivs till självkostnadspris, priset får alltså inte ligga högre än inköpspriset. Vidare ska serveringen ske till i förväg bestämda deltagare och arrangemanget får inte anordnas i lokaler där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker. Arrangemanget får inte heller innebära annan kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna. Då ni tänkt ta inträde och andra avgifter betyder det att ni inte får sälja alkohol utan tillstånd. Med vänliga hälsningar

Kan min fråga behandlas konfidentiellt?

2009-07-19 i ARKIV
FRÅGA |Hej. Måste vägledningen var utlagd på nätet eller kan mina frågor behandlas konfidentiellt?
Josefina Orrell |Hej, Vi behandlar inte frågorna konfidentiellt. Dock publicerar vi varken namn eller mailadress till personen i fråga. Vänligen,

Fråga om juridisk rådgivning via telefonsamtal

2009-06-29 i ARKIV
FRÅGA |FrÅGA OM INTEGrITET HAr NI TEL NUMMEr FÖr ATT rINGA OCH BErÄTTA
Sven Lindblom |Hej, Lawline har inte den tjänsten att vi svarar på juridiska frågor på telefon o.s.v. Jag får vänligen be dig återkomma med en skriftlig fråga. MVH

Publicering av frågor

2009-07-13 i ARKIV
FRÅGA |jag skulle vilja ställa en fråga men inte så att den blir synlig, går det?
Andreas Vinqvist |Hej, De frågor som besvaras av Lawline.se publiceras via vår hemsida, vi tar dock bort namn och andra uppgifter som kan identifiera frågeställaren. Vänligen