Barn och närståendes undantag från vittnesplikt

2009-11-13 i ARKIV
FRÅGA
kan en minderårig (16år) vittna vid en bodelningsrättengång utan målsmans samtycke
SVAR
Hej!

För att vittna i en rättegång krävs inte målsmans samtycke vilket följer av att det anses som en allmän skyldighet för oss medborgare att vittne om domstolen begär det. Med andra ord kan alla vittna så länge de inte är parter i en rättegång vilket följer av 36 kap 1§ Rättegångsbalken (RB), se här.

Däremot är inte alla skyldiga att vittna. Vittnesplikt gäller bland annat inte för barn under 15 år och närstående personer till parterna i rättegången. Det framgår inte av förutsättningarna ifall 16 åringen är barn (i rätt nedstigande led) till de varom bodelningsrättegången gäller. Skulle minderåringen vara barn till någon av eller båda av parterna i rättegången behöver minderåringen inte vittna enligt 36 kap 3§ RB.

Skulle nu minderåringen inte vara barn till någon av parterna är han/hon troligtvis skyldig att vittna om han/hon kallas. Skulle personen i fråga varit under 15 år skulle han/hon inte behöva vittna enligt 36 kap 4§ RB men då personen fyllt 16 år kan denna bestämmelse inte tillämpas.

Värt att nämna är att om nu minderåringen hörs i rätten ska han/hon höras under ed enligt 36 kap 11§. 36 kap 13§ 3st om undantag för från att höras under ed för de som uppräknas i 36 kap 3§ gäller nämligen endast i brottmål.


Med vänlig hälsning

Daniel Jessen-Winbo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (208)
2021-12-30 Kan man få telefonrådgivning hos Lawline?
2021-10-31 Får man särbehandla de som inte är vaccinerade mot covid-19?
2021-10-29 Allmänt om banksekretess och bankens åtgärder med anledning av misstanke om ekonomisk brottslighet
2021-10-24 Att köra utan övningskörningsskylt

Alla besvarade frågor (98546)