Frågor & Svar

ÖVRIGTÖvrigt09/05/2022

Ansvarsfördelningen i en bostadsrättsförening - Vad gäller?

Till min bostadsrättslägenhet hör en terass vars trädäck är i stort akut behov av att behöva bytas. Jag har förhört mig bakåt i tiden och trädäcket lades av den fastighetsägare som ägde fastigheten innan ombildning till bostadsrättsförening genomfördes. Ombildningen skedde år 2008, vilket alltså innebär att trädäcket är äldre än 15 år.. Vissa delar av trädäcket är ännu i gott skick, medan det på andra ställen är murket. Man kan se att det kan bero på att det har stått krukor på platsen där det murkna träet finns. Det är svårt att nu i efterhand avgöra när krukorna har stått där? Före eller efter ombildningen? Trots att vissa delar är i gott skick uppskattar jag att hela trädäcket behöver bytas eftersom de ju är hela plankor som måste ersättas. Till saken hör också att det är plåt, just ovanför träet, som är fastsatt i den tegelmur som löper runt terassen. Plåten måste ha monterats dit i samband med att man la trädäcket. Om man ska byta trädäcket måste man alltså också byta plåten, och plåten ingår, förmodar jag, i föreningens ansvar. Trädäcket ingick alltså i köpet då den första medlemmen köpte bostadsrätten. Stadgarna säger att det enda bostadsrättsinnehavaren ska göra är att skotta undan snö samt se till att inte avrinning förhindras. Hur ska man se på trädäcket, är ansvaret att byta ut det mitt eller föreningens? Tack på förhand.

Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”