FrågaÖVRIGTÖvrigt03/12/2022

Vilka regler gäller för öppettider för en pub?

HEJ jag tänkte kolla med er ur regler är för att få ha öppet längre än 03:00 på en pub är de möjligt? 

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din frågeställning som att du undrar vilka regler som gäller för att vilka öppettidet en pub får ha. Eftersom det handlar om en pub förutsätter jag att det serveras alkoholhaltiga drycker under öppettiderna.


Vid frågor som rör under vilka tider en pub får servera alkoholhaltiga drycker är det alkohollagen som gäller och jag kommer därför att utgå från den när jag besvarar din fråga.


Hur länge får en pub vara öppen?

Det är den kommun där puben ligger som beslutar under vilka tider som puben får servera alkoholhaltiga drycker (8 kap 19 § alkohollagen). När kommunen ska besluta om serveringstiderna ska de ta särskild hänsyn till vart pubens läge eller av andra skäl kan innebära en risk för människors hälsa i fråga om ordning och nykterhet (8 kap 17 § alkohollagen). Även om det finns andra pubar som har öppet längre än till 03.00 betyder det inte per automatik att alla pubar ska få ha öppet längre än till 03.00 utan kommunen ska göra en separat bedömning i varje enskilt fall.


Hur gör man en ansökan om serveringstillstånd?

En ansökan om serveringstillstånd ska göras skriftligen (8 kap 10 § 1 st alkohollagen). Ansökan gör du till den kommun som puben ligger i (8 kap 1 § 1 st alkohollagen).


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000