FrågaÖVRIGTÖvrigt02/12/2022

Kan jag ha en dubbel sjukförsäkring?

Hej, om jag har 2st olika sjukförsäkringar som ersätter/dag under sjukskrivningstiden får jag ersättning från båda? Blir så osäker på varför försäkringsbolag alltid frågar om andra eventuella försäkringar.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du har två olika sjukförsäkringar och din fråga är om du kan få ersättning från båda samtidigt om du skulle bli sjuk. Den ersättning man får från sin sjukförsäkring när man är tillfälligt sjukskriven kallas sjukpenning. Reglerna kring sjukpenning finns i socialförsäkringsbalken (SFB). Vid icke övergående sjukdom eller funktionsnedsättning får man istället sjukersättning och då gäller andra regler. Om jag tolkat dig fel och det i själva verket handlar om sjukersättning får du gärna höra av sig på nytt med en ny fråga med förtydligande omständigheter. Om så är fallet kan du även tills vidare kika på Försäkringskassans hemsida gällande sjukersättning


Rätt till sjukpenning

För att få sjukpenning måste du vara försäkrad och eftersom sjukpenning är en arbetsbaserad förmån innebär det att du måste arbeta i Sverige (6 kap. 6 § tredje punkten SFB). Utöver det måste du ha en inkomst som ger rätt till sjukpenning eftersom det är en ersättning som beräknas på inkomstnivå. Din inkomst måste komma från arbete i Sverige och från arbete som kan antas vara under minst sex månader. Dessutom måste årsinkomsten beräknas överstiga 24 % av prisbasbeloppet. Det motsvarar idag 11 529 kr (25 kap. 3 § SFB). Slutligen måste du måste vara så pass sjuk att du lider av nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel (27 kap. 2 § SFB). Vad som är att räkna som sjukdom är egentligen inte helt fastställt. I praxis brukar man dock ta grund i ett gammalt betäkande från socialvårdkommittén, SOU 1944:15 s. 162, som framhåller att en sjukdom är varje onormalt kropps- eller själstillstånd som inte sammanhänger med den normala livsprocessen.


Kan man vara dubbelförsäkrad?

Det är i regel Försäkringskassan som betalar ut sjukpenning. Att teckna en privat försäkring är dock tillåtet, men man kommer aldrig kunna tillgodogöra sig mer ersättning än vad skadan är värd (6 kap. 4 § försäkringsavtalslagen, FAL). Här samarbetar försäkringsbolagen för att se till att inte flera utger ersättning för samma skada. Det innebär att du inte kommer få dubbel ersättning även om du är dubbelförsäkrad. Anledningen till att de frågar om du har andra eventuella försäkringar innan du tecknar en ny är för att de ska kunna utge rätt belopp till dig vid händelse av sjukdom. Om du inte är ärlig vid en sådan fråga kommer de mest troligt att upptäcka dubbelförsäkringen ändå och du riskerar att ha begått bedrägeri.


Tips och råd

Om det är så att du är osäker på vad som gäller för dig och din försäkring är mitt råd att kolla in Försäkringskassans hemsida där det finns mycket information kring vad det innebär att vara sjukförsäkrad i Sverige. Du skulle även kunna ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.


Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt finner du nedan.

Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000