Vilka brott begås om man tänder eld på papperskorg på skola och sedan köper folköl med felaktiga ID-uppgifter?

2018-03-28 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Vad händer om en 17 åring placerar en brinnande tändsticka i en papperskorg på en skola. Elden sprider sig över hela klassrummet innan brandkåren hinner komma.Därefter går hen till en butik och köper folköl, med ändrade uppgifter i sitt ID. Vilka brott har hen begått?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hen har i din fråga enligt mig begått två brott. Det första brottet (vilket är det klart allvarligaste) är mordbrand. Personen har anlagt en brand som utan tvekan innebär fara för annans liv eller hälsa och dessutom kan innebära omfattande förstörelse av annans egendom 13 kap 1 § Brottsbalken (BrB). Det som är särskilt allvarligt i detta fall är att hen tycks ha anlagt branden dagtid, vilket leder till mordbranden knappast kan anses som mindre allvarlig då den innebär fara för annans liv eller hälsa (13 kap 1 § andra stycket BrB). Då branden innebär direkt fara för personer på skolan skulle hen kunna tänkas bli dömd för grov mordbrand i detta fall (13 kap 2 § BrB). Det andra brottet, vilket hen gör sig skyldig till vid köpet av folköl, är urkundsförfalskning, (vilket bör anses som klart mindre allvarligt i sammanhanget) (14 kap 1 § BrB). Då personen i din fråga är 17 år kommer det påverka straffbedömningen. Det finns inte i sig något som hindrar att en 17-åring som begår ett grovt brott döms till fängelse i Sverige, dock är det extremt ovanligt. En kvalificerad gissning i är därmed att personen i din fråga blir dömd till sluten ungdomsvård. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Anses ett omvänt hakkors vara hets mot folkgrupp?

2018-03-08 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min son tejpade med eltejp ett Felvänt hakkors i skolan diameter ca 5 cm.Jag undrar om ett felvänt hakkors bedöms lika som ett rättvänt då dom har helt olika betydelser ?Han är 16 år och tidigare ostraffad ,hur bedöms detta då enl min mening är en ren ungdoms grej ?
Maria Makdesi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är en fråga om ditt sons agerande kan utgöra hets mot folkgrupp enligt 16 kap 8 § Brottsbalken. Paragrafen stadgar att den som i tal eller annat meddelande (i detta fall eltejp på en skolvägg) som sprids (dvs görs tillgänglig för allmänheten) som hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp [...] döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.Din son är 16 år och därför straffmyndig, men i och med att han inte är 18 år än är det du som vårdnadshavare som blir skadeståndsskyldig ifall detta bedöms att vara hets mot folkgrupp och eventuellt böter/skadestånd döms ut. Att hakkorset är felvänt har i andra liknande fall inte så stor betydelse utan man gör en bedömning av syftet bakom handlingen. Eftersom hakkors sedan andra världskriget har förknippats med nazisterna och förintelsen i Europa, är det också en symbol som är väldigt känsligt laddad här. Hade denna symbol tejpats upp på en skola någonstans i Asien, hade det nog snarare kopplats till den äldre asiatiska symbolen. I min mening är det inte bara en ungdomsgrej, utan en symbol som förknippas med ett djupt lidande för många. Symbolen kan anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten när han tejpar fast den på väggen. Särskilt om den tejpats på utsidan av skolfasaden. Du som vårdnadshavare har en skyldighet att se efter ditt barn, med risken att eventuellt betala böter/skadestånd för barnets handlingar, och att prata med honom om att det inte är okej att på något sätt tejpa/måla eller uttrycka saker som utgör hets mot folkgrupp vore bäst för er båda två. Om detta tas upp i rätten, kommer antagligen endast böter att krävas ut, eftersom han är ung och ostraffad - fängelse är en straffrättslig åtgärd som endast ska användas i sista fall, vilket inte verkar aktuellt här. Hoppas du fick svar på din fråga!