När är man skyldig att anmäla brott?

FRÅGA
Om man ser att någon börjar maskera sig och plockar fram bengaler på en fotbollsarena, är detta ett brott som man är skyldig att anmäla och försöka hindra??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När det kommer till att tända bengaler kan det innebära brott mot ordningslagen (5 kap 3§) allmänfarlig vårdslöshet (13 kap 6§ Brottsbalken (BrB)) och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (28§).

Att du i publiken ser detta utan att anmäla eller försöka förhindra det är däremot inte något brott. I vissa brott finns det däremot en anmälningsskyldighet. För att en sådan skyldighet ska uppstå måste det uttryckas i lag, vilket man kan hitta i de sista paragraferna av varje kapitel i brottsbalken. Generellt gäller detta enbart för grövre brott såsom misshandel eller mord. I detta fall ser vi i 13 kap 12§ BrB att allmänfarlig vårdslöshet inte är ett sådant brott man är skyldig att anmäla.

Du kan därmed inte bli ansvarig i enlighet med 23 kap 6§ BrB. Du kan inte heller komma att bli ansvarig för att hindra att ett sådant brott pågår. I Sverige finns ingen skyldighet att exempelvis gripa en gärningsman. Du får dock gripa den som begår ett brott och tas på bar gärning eller är på flyende fot för att snarast lämna över till polisen (24 kap 7§ 2 st Rättegångsbalken).

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Har du vidare funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Elin Giding
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?