Vilka brott begås om man tänder eld på papperskorg på skola och sedan köper folköl med felaktiga ID-uppgifter?

FRÅGA
Vad händer om en 17 åring placerar en brinnande tändsticka i en papperskorg på en skola. Elden sprider sig över hela klassrummet innan brandkåren hinner komma.Därefter går hen till en butik och köper folköl, med ändrade uppgifter i sitt ID. Vilka brott har hen begått?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hen har i din fråga enligt mig begått två brott. Det första brottet (vilket är det klart allvarligaste) är mordbrand. Personen har anlagt en brand som utan tvekan innebär fara för annans liv eller hälsa och dessutom kan innebära omfattande förstörelse av annans egendom 13 kap 1 § Brottsbalken (BrB). Det som är särskilt allvarligt i detta fall är att hen tycks ha anlagt branden dagtid, vilket leder till mordbranden knappast kan anses som mindre allvarlig då den innebär fara för annans liv eller hälsa (13 kap 1 § andra stycket BrB). Då branden innebär direkt fara för personer på skolan skulle hen kunna tänkas bli dömd för grov mordbrand i detta fall (13 kap 2 § BrB).

Det andra brottet, vilket hen gör sig skyldig till vid köpet av folköl, är urkundsförfalskning, (vilket bör anses som klart mindre allvarligt i sammanhanget) (14 kap 1 § BrB).

Då personen i din fråga är 17 år kommer det påverka straffbedömningen. Det finns inte i sig något som hindrar att en 17-åring som begår ett grovt brott döms till fängelse i Sverige, dock är det extremt ovanligt. En kvalificerad gissning i är därmed att personen i din fråga blir dömd till sluten ungdomsvård.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!
Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?