Kan arbetsgivaren ta bort min reseersättning?

2015-12-18 i Reseersättning
FRÅGA |Hej. Om jag i mitt anställningsavtal har inskrivet att min resersättning utgår från hemmet, kan då mitt företag ändra detta ?
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Ett anställningsavtal kräver båda parternas godkännande för att vara giltigt eller för att kunna ändras. Det faller inte inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt att ändra enskilda anställningsavtal.Skulle din arbetsgivare ensidigt ändra ditt anställningsavtal kan detta anses utgöra en uppsägning eller avskedande tillsammans med ett erbjudande om en ny anställning med de nya anställningsvillkoren. Om du arbetar kvar under de nya villkoren kan du anses ha accepterat den erbjudna anställningen.Vill du inte acceptera de nya anställningsvillkoren får du diskutera saken med din arbetsgivare. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag att du kontaktar facket som kan biträda dig i ärendet. Kan du och arbetsgivaren inte komma överens skulle du kunna kräva skadestånd för en felaktig uppsägning eller avskedande, beroende av omständigheterna i just ditt fall. Om det går så långt att du inte vill arbeta kvar p.g.a. de ändrade anställningsvillkoren bör du kontakta en jurist, eller din fackliga organisation, som kan hjälpa dig att föra en skadeståndstalan mot din arbetsgivare.Har du fler frågor eller vill ha hjälp med hur du ska gå vidare i ditt ärende kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.Med vänlig hälsning

Skador på bil vid bilersättning

2015-02-19 i Reseersättning
FRÅGA |Hej. sitter här med en kollega som hamnat lite illa till med sin bil. Han har på uppmanan från sin gruppchef fått direktiv att om han måste förflytta sig i mellan oliga arbetsställen i tjänsten så ska han om möjligt använda sin privata bil. - skriv mil säger man-. Det finns en avlösningsbil men den ska tydligen användas till "annat". Nu har bilen gått sönder under en av dessa resor. Vem ska stå för detta? Det finns inga avtal vad vi vet kring detta i bolaget.
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!Anställningsavtal (och villkoren däri) har inga formkrav och kan ingås muntligen för att vara bindande. Det är inte ovanligt att man har ett anställningsavtal som stipulerar de grova dragen för anställningen varav man sedan fyller ut detta med muntliga villkor under anställningen. Vad gäller tolkning av anställningsavtal kommer man allt som oftast väldigt fort fram till "det beror på...". Det är svårt att med så här kort information ge ett konkret svar. Spontant skulle skulle jag säga att gruppchefens förslag om att arbetstagaren ska använda privat bil för resa i tjänsten varit förenat med att den ersätts med milersättning. Arbetstagaren behöver inte ens muntligen acceptera detta förslag utan det räcker egentligen med att han rättar sig efter förslaget för att det ska anses utgöra ett villkor i anställningen som accepterats genom arbetstagarens handlande (man kallar detta konkludent handlande). Det faktum att hans bil gick sönder under en sådan här färd pekar på en sådan tolkning. Vid en sådan här tolkning, när inget annat avtalats om ersättningen, blir milersättningens storlek avgörande för att se till om den bör anses ingå underhållskostnader eller ej. Följer milersättningen skatteverkets regler om bilersättning kan man utgå ifrån att ersättningen även gäller underhåll (utöver bränsle). Varav specifika underhållskostnader för bilen inte täcks, då ersättning för detta lämnas per körd mil (se bilersättning).För att arbetstagaren i er situation skulle haft rätt att avkräva ersättning för skadan som uppstått på bilen, borde han ursprungligen avslagit förslaget och krävt att ersättningen även skulle täcka specifika skador som uppstår under resor i tjänsten. Detta är så konkret min bedömning kan bli utan att känna till närmare detaljer i den specifika situationen. Jag tror dock att det oavsett skulle vara svårt att kunna härleda sådant ersättningskrav att arbetstagaren skulle ha rätt i att kräva ersättning för skadorna.Jag hoppas rådgivningen har varit behjälplig!Med vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se

Reseersättning

2015-03-26 i Reseersättning
FRÅGA |Hej! Jag är stationerad på ett företag som ligger ca 4,5 mil från där min lastbil står. Får använda min egna bil varje dag. Har jag rätt till någon ersättning utöver att dra det på skatten?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Villkor gällande anställningsförmåner såsom reseersättning regleras inte i lag utan genom kollektivavtal, någon lagstadgad skyldighet att betala den aktuell typen av reseersättning finns därför inte. Om du har rätt till ersättning eller inte är beroende av vad som står i det kollektivavtal som gäller inom den sektor du jobbar.Vänliga hälsningar, Louise Eskesen

fKräva förening på reseersättning

2010-02-20 i Reseersättning
FRÅGA |Hej det är så att jag spelar ishockey i en förening som ligger ett par mil utanför där jag bor. När jag skrev på mitt kontrakt så hade jag ett samtal med sportcheffen då han sa att dom inte kunde ge mig så mycket ersättning men jag kommer få ersättning för att jag kör till träningarna i form av skatten jag får tillbacka. Jag har nu hört att det ska bli svårare att få ut sån ersättning, kan man ifall man inte få något på skatten kräva den ersättningen av föreningen?
Elias Himsel |Hej, Min bedömning är att det kan bli svårt att kräva föreningen på reseersättning eftersom jag uppfattar situationen inte som att sportchefen vilselett dig, utan enbart informerat dig om aktuella skatteregler. Att skattereglerna kan komma att ändras bör man utgå från och det i sig medför därför inte att föreningen har någon skyldighet att ersätta den förlust du kan komma att göra. För att du ska kunna kräva föreningen på ersättning krävs att ni kommit överens om den möjligheten utifall du inte kan få ersättning för resekostnaderna genom skatteavdrag. Möjligtvis medför en eventuell utebliven ersättning genom skatteavdrag grund för att helt eller delvis sätta det kontrakt som du ingått med föreningen åt sidan enligt 36 § avtalslagen. Detta skulle kunna ge dig en stärkt position i en omförhandling av ditt kontrakt med föreningen. Vill de ha dig kvar kan de därmed helt enkelt bli tvungna att ersätta dig för resekostnaderna. Med vänliga hälsningar,