Skador på bil vid bilersättning

Hej. sitter här med en kollega som hamnat lite illa till med sin bil. Han har på uppmanan från sin gruppchef fått direktiv att om han måste förflytta sig i mellan oliga arbetsställen i tjänsten så ska han om möjligt använda sin privata bil. - skriv mil säger man-. Det finns en avlösningsbil men den ska tydligen användas till "annat". Nu har bilen gått sönder under en av dessa resor. Vem ska stå för detta? Det finns inga avtal vad vi vet kring detta i bolaget.

Lawline svarar

Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!

Anställningsavtal (och villkoren däri) har inga formkrav och kan ingås muntligen för att vara bindande. Det är inte ovanligt att man har ett anställningsavtal som stipulerar de grova dragen för anställningen varav man sedan fyller ut detta med muntliga villkor under anställningen.

Vad gäller tolkning av anställningsavtal kommer man allt som oftast väldigt fort fram till "det beror på...". Det är svårt att med så här kort information ge ett konkret svar.

Spontant skulle skulle jag säga att gruppchefens förslag om att arbetstagaren ska använda privat bil för resa i tjänsten varit förenat med att den ersätts med milersättning. Arbetstagaren behöver inte ens muntligen acceptera detta förslag utan det räcker egentligen med att han rättar sig efter förslaget för att det ska anses utgöra ett villkor i anställningen som accepterats genom arbetstagarens handlande (man kallar detta konkludent handlande). Det faktum att hans bil gick sönder under en sådan här färd pekar på en sådan tolkning.

Vid en sådan här tolkning, när inget annat avtalats om ersättningen, blir milersättningens storlek avgörande för att se till om den bör anses ingå underhållskostnader eller ej. Följer milersättningen skatteverkets regler om bilersättning kan man utgå ifrån att ersättningen även gäller underhåll (utöver bränsle). Varav specifika underhållskostnader för bilen inte täcks, då ersättning för detta lämnas per körd mil (se bilersättning).

För att arbetstagaren i er situation skulle haft rätt att avkräva ersättning för skadan som uppstått på bilen, borde han ursprungligen avslagit förslaget och krävt att ersättningen även skulle täcka specifika skador som uppstår under resor i tjänsten.

Detta är så konkret min bedömning kan bli utan att känna till närmare detaljer i den specifika situationen. Jag tror dock att det oavsett skulle vara svårt att kunna härleda sådant ersättningskrav att arbetstagaren skulle ha rätt i att kräva ersättning för skadorna.

Jag hoppas rådgivningen har varit behjälplig!


Med vänliga hälsningar

fredrik.norberg@lawline.se

Fredrik NorbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Reseersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000