Yttre åverkan?

Hej, jag köpte en ny telefon i juni och för någon vecka sen märkte jag att skärmen poppar ut från ena sidan och det är ju något som borde gå att få hjälp med på garantin. Nu har jag lyckats tappa mobilen i golvet och det är en mindre spricka på andra sidan, så det borde inte vara så svårt att förstå att de kan vara två separata problem. Men vad jag förstår så gäller KonsumentKöpL inte för olyckshändelser men blir det första felet "ogiltigt" för att jag efter detta tappat den?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Förutsatt att du köpt telefonen i egenskap av en konsument från en näringsidkare är det mycket riktigt att det är Konsumentköplagens (KKL) bestämmelser som är tillämplig. Detta framgår av 1§ i KKL. Frågan om ett fel föreligger i en vara ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnats, 20§. Det betyder med andra ord att fel ska anses föreligga när du väl fick telefonen, även om det visade sig först senare.
Som du kanske vet gäller en treårig reklamationsfrist på konsumentköp, 23§. Dock finns en s.k. presumtionsregel i 20a§ som anger att om ett fel visar sig inom sex månader anses det nästan alltid som att felet förelåg vid köpet. Paragrafen kan därför uppfattas som en riskfördelningsregel. Under de sex första månaderna efter avlämnandet av varan bär säljaren risken för att det inte kan klargöras om felet fanns vid avlämnandet eller inte. Därefter bär köparen denna risk.

I ditt fall blir det dock mer problematiskt i och med att du självmant tappat telefonen. Man brukar i sådana sammanhang tala om "yttre åverkan" Ett liknande scenario har prövats i allmänna reklamationsnämnden där nämnden angav följande:
"... det är säljarens ansvar att visa att presumtionen för ursprungligt fel är oförenlig med varans eller felets art. Det beviskrav som ställs för orsakssamband mellan exempelvis en påstådd skadeorsak och skadan på varan är att den som har bevisbördan förmår göra sambandet "övervägande sannolikt"."

Vad som menas är att det är säljaren som måste bevisa att det fel som orsakats genom yttre åverkan inte har något samband med det fel du hade innan du tappade telefonen i marken. Jag kan inte garantera dig att säljaren inte kan bevisa detta, men som du läst ovan är beviskravet någorlunda högt i och med att det ska vara "övervägande sannolikt". Säljaren måste lämna presentera tillräcklig utredning som alltså motbevisar ditt påstående om att dem två felen som du har i telefonen inte har något samband mellan sig.

Min rekommendation är att du så snart som möjligt hör av dig till säljaren och förklarar problemet innan sexmånadersfristen som finns i 20a§ inte har nått sitt slut. Därefter är det nämligen du som bär bevisbördan!

Domen från Allmänna reklamationsnämnden finner du här. Jag rekommenderar starkt att du läser denna.

Konsumentköplagen hittar du här.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Khashayar KiavashRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo