Yrka om rättegångskostnader i stämningsansökan och huvudförhandling

FRÅGA
När man fyller i stämningsansökan så har man möjlighet att kryssa i en Ruta om man vill att motparten skall stå för rättegångskostnader. Vad innebär det och vad är skillnaden om man kryssar för eller inte.?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler om rättegångskostnader återfinns i 18 kap. rättegångsbalken (RB).

Rättegångskostnad utgörs av de kostnader en part har för att driva en process i domstol. Kostnaden består främst av arvode till ombudet, ersättning till vittnen och kostnader för annan bevisning. Dessa kostnader kan bli väldigt höga. Om man yrkar om ersättning för rättegångskostnader innebär det att ifall man vinner processen så är den förlorande parten(motparten) skyldig att betala den vinnande partens rättegångskostnader, enligt 18 kap. 1 § RB.

För att en part ska ha rätt att få sina rättegångskostnader betalda av motparten krävs det att det framställs i ens yrkanden innan handläggningen avslutats (18 kap. 14 § RB). I det fall det kommer hållas huvudförhandling i målet är det tidpunkten för huvudförhandlingens avslutande som är avgörande.

Oavsett om du kryssar i rutan eller inte så måste det yrkandet åberopas i domstol för att vara gällande. Det räcker alltså inte med att de står i stämningsansökan att man yrkar om rättegångskostnader, detta måste muntligen sägas i domstol. I de fall ni skulle förlikas innan huvudförhandling så är huvudregeln att vardera part står för sina rättegångskostnader, 18 kap. 5 § st. 2 RB.

Jag skulle dock rekommendera dig att du kryssar för den rutan om du vill yrka om rättegångskostnader. För att vara på den säkra sidan ska man alltid yrka om rättegångskostnader redan vid stämningsansökan. Annars finns det risk att det även glöms bort i domstol.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (244)
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?
2021-08-29 Hyresmål i hovrätten
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?

Alla besvarade frågor (95724)