FrågaKÖPRÄTTKöplagen27/04/2020

Xbox gick sönder 10 dagar efter köpet

Hej!

Jag köpte nyligen ett Xbox one genom sidan "Facebook"

Mötte honom och allting gick bra. Har använt Xboxet i 10 dagar innan den slutar fungera helt efter jag stängt av den. Känner mig grundlurad att jag la mina sista pengar på något som gick sönder av sig själv så snabbt. Kan tillägga att jag köpte den för 1500 med massa spel så de låter nästan för bra för vara sant..

Min fråga till er är om jag har någon rättighet till att reklamera det o få pengarna tillbaka eller få en gratis service repair för mitt xbox.

Har ju bevis oxå på att jag har gjort en affär med honom där han säger att varan är i "fin" skick..

Tacksam för svar, Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du köpt Xboxet av en privatperson är det köplagen som gäller i det här fallet.

Fel på vara enligt köplagen

För att du ska ha rättigheter gentemot försäljaren krävs det att varan är fel i juridisk mening. Vad som avgör vad som är ett juridiskt fel på en vara beror främst på vad köpare och säljare har avtalat.

Du säger att du har bevis på att ni avtalat om att varan ska vara i fint skick. Vad köplagen säger är att varan ska i fråga om art, kvalité och andra egenskaper stämma överens av vad som följer av avtalet (se 17 § köplagen).

Ledning kan även hämtas av priset. 1500 kronor är säkerligen ett bra pris för ett Xbox (plus spel) men det är sannerligen inte så lågt att det ska sluta fungera 10 dagar efter köpet.

Om varan avviker från vad som avtalats på ett sådant sätt som köparen med fog inte kunnat förutsätta föreligger ett faktiskt fel på varan i juridisk mening.

Min bedömning är att med hänsyn till priset och att varan skulle vara i fint skick så föreligger ett fel enligt 17 § köplagen.

Säljaren ansvarar för fel på varan även om felen visar sig först efter att varan överlämnats (21 § köplagen).

Konsekvensen av att fel föreligger är att köparen kan göra gällande påföljder (bara om felen inte beror på köparen).

Påföljder

I första hand ska köparen ha rätt till avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans, såvida det är möjligt för säljaren. Eftersom säljaren i detta fall är en privatperson så utgår jag från att det är oskäligt betungande att kräva avhjälpande eller omleverans. Den möjligheten finns sannolikt inte. En reparation kan mycket väl vara dyrare än xboxets värde.

Det du som köpare annars har rätt till är prisavdrag enligt 37 § köplagen. Sannolikt är yrkande om prisavdrag meningslöst i detta fall eftersom xboxet inte fungerar över huvud taget.

Därför återstår hävning som alternativ. Hävningsrätt föreligger om säljarens avtalsbrott (att varan är felaktig) utgör ett väsentligt fel för köparen och om säljaren dessutom insett eller borde ha insett detta (39 § köplagen).

Att köpa ett xbox för 1500 som går sönder efter 10 dagar torde vara ett väsentligt fel. Annorlunda hade det varit om du köpte det för 40 kronor.

Säljaren borde dessutom kunna inse att xboxet är väsentligen felaktig då det slutat fungera så snart efter köpet.

Min bedömning är att du har rätt att häva köpet.

Vad du måste göra är att inom skälig tid reklamera felet och meddela att du vill häva köpet. Jag rekommenderar att du gör det så snart som möjligt för att inte förlora den rätten. Konsekvensen av hävning är att prestationerna återgår. Du lämnar tillbaka xboxet med tillhörande spel och säljaren betalar tillbaka pengarna.

Det kan såklart hända att säljaren bestrider hävningen och menar att felet uppsåt på grund av ditt agerande. Det må vara så att du har bevisbördan i detta fall och måste således styrka att avtalsbrottet är hänförligt till säljaren och inte till dig. Sannolikt räcker det med att konstatera att felet uppstått så kort tid efter överlämnandet. Det borde inte medföra några problem.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,
Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo