Vittnesplikt och bevisning

2016-03-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Min ex har skickat min son till kronofogden för ett lån vi tog för att lösa hans skulder som han betalat fram till april 2015 sedan dess har jag betalt hälften varje månad. Nu vill han gå till rättegång med detta och kalla mig som vittne och vill ha ett kontoutdrag från mitt privatkonto för att visa vart pengarna har betalats ut. Kan han kräva detta av mig?Måste jag vittna mot min son?
SVAR

Hej,

Jag ser två problem aktualiseras i din fråga, problemen rör primärt vittnesplikt och bevisning. Utifrån vad jag identifierat ska jag göra mitt bästa för att besvara din fråga så tydligt jag kan.

Vittnesplikt

I Sverige gäller som huvudregel att man måste vittna om man kallas som vittne till rättegång. Men som mycket inom juridiken så finns det gott om undantag till detta. Det undantag som är viktigast för dig är det som finns i 36 kap 3 § rättegångsbalken, där det finns ett undantag för närstående till en part i rättegången. Du saknar alltså i detta fall vittnesplikt mot din son och kan välja att neka att vittna. Om du skulle välja att vittna gäller samma regler som för ett vanligt vittne, du kommer då få vittna under ed m.m.

Bevis

Då fallet mig veterligen rör ett tvistemål (alltså att ditt ex har stämt din son på pengar) så har han ingen rätt att med påtryckningar kräva bevis. Denna möjlighet är reserverat staten, exempelvis när polisen tvångsmässigt får beslagta föremål från en person. Alltså kan han inte kräva att få något kontoutdrag utan ett beslut från en myndighet, du kan alltså välja att neka honom till detta. I Sverige kan man säga att parterna som stämt varandra själva är ansvariga att producera sin bevisning.

Hoppas jag kunde besvara dina frågor, och jag önskar dig en trevlig dag!

Adam Lund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (365)
2021-02-28 Kan jag väcka talan i tingsrätten efter avslag från ARN?
2021-02-27 Vad får användas som bevis?
2021-02-26 Hur mycket är ett sms värt som bevis i brottmål?
2021-02-25 Hur stora är riskerna för att fel person sitter häktad för bedrägeri och olovlig identitetsanvändning?

Alla besvarade frågor (89948)