FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt26/05/2020

Vittnen vid framtidsfullmakt

Kostar det pengar att ställa frågor? Om det inte är förenat med kostnader för mitt vidkommande
skulle jag vilja ställa följande fråga: Vid upprättande av en s k framtidsfullmakt ska det finnas två samtidigt närvarande vittnen. Kan dessa vara kusin och kusinens dotter (båda i myndig ålder och friska)?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, denna frågan kostar inget att ställa. Men det finns möjlighet att boka en tid med en jurist på Lawline vilket är en betaltjänst.

Framtidsfullmakten regleras bland annat av lagen (2017:310) om framtidsfullmakter och innebar att en fullmakt tillfaller fullmaktshavaren ifall fullmaktsgivaren på grund av någon anledning inte kan sköta sina angelägenheter.

Det är riktigt att två vittnen ska närvara när fullmaktsgivaren skriver under handlingen. Även kan fullmaktsgivaren intyga för två vittnen att denne skrivit under handlingen. Vittnena ska känna till att det rör sig om en framtidsfullmakt och sedan skriva under. Angående vem som får vara ett vittne hänvisar lagen till 10 kap 2 § 1st. och 4 § 1 st. och 3 st. ärvdabalken. Där anges bland annat att personen inte får vara under 15 år eller ha en psykisk störning som gör att denne inte har en insikt om betydelsen av en vittnesbekräftelse. Även framgår det då att fullmaktsgivarens make, sambo eller person i rakt upp- eller nedstigande släktskap inte får vara vittne. Med släktskap i rakt upp- eller nedstigande släktskap menas föräldrar och barn. Syskon får inte vara vittnen och inte heller personen som står i rakt upp- eller nedstigande svågerlag med fullmaktsgivaren. Med det menas styvbarn och styv- eller svärföräldrar. Exempel på godtagbara vittnen är svågrar och svägerskor och syskons barn. Dessa brukar dock inte rekommenderas som vittnen då de kan tänkas få vinning av fullmakten då de är i släktskap eller nära sammankopplade. Det uppstår då en risk att framtidsfullmakten inte anses giltig. Angående din fråga om en kusin och kusinens dotter brukar det heller inte rekommenderas då det är möjligt att de kan vinna på fullmakten. De har inte laglig rätt att ärva men anses ändå tillräckligt nära i släktskap att det kan riskera giltigheten om en sådan situation skulle uppstå. En rekommendation, vilket leder till ett undvikande av ogiltighet, är att vittnena som väljs är inte släkt med fullmaktsgivaren. Svaret på din fråga är att det alltså är möjligt att kusinen och dennes barn är vittnen, men inte det säkraste valet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lisa OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000