Vittne vid namnteckning på fullmakt för en bodelning

2016-11-15 i Formkrav
FRÅGA
Hej. Kan en äkta hälft eller sambo bevittna partners namnteckning på en fullmakt för en bodelning.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Vad som gäller för vittne vid undertecknande av fullmakt regleras i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar, som du kan hitta här.
De personer som inte är tillåtna vittnen enligt lagen är: den som mot vilken rättshandlingen ska företas, den som är under 15 år eller den som lider av en psykisk störning och därför saknar insikt om rättshandlingens betydelse. Äkta hälft eller sambo är tillåtet om de inte träffas av något av de andra undantagen i lagen, men är alltså inte särskilt undantagna, som till exempel är fallet vad gäller vittnen vid testamente. Om testamentvittne är särskilt stadgat.

Hoppas detta var dig behjälpligt!

Sofia Nygren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (167)
2020-12-30 Framtidsfullmakt till flera personer
2020-12-21 Måste vittnen till fullmakt vara på plats när fullmaktsgivaren skriver under?
2020-12-21 Kan man ställas till ansvar vid ett bevittnande om något blir fel?
2020-12-14 Får vittnen till framtidsfullmakt vara gifta?

Alla besvarade frågor (88506)