Visstidsanställningar i följd

2017-02-14 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har varit visstidsanställd i totalt 16 månader, varav mitt kontrakt förlängts med 3-månaders perioder snart 4 gånger. Detta har skett sedan 2016-10 och pågår än idag. Får en arbetsgivare förlänga en visstidsanställning på detta vis utan att det finns några krav eller skyldigheter?På mitt anställningsavtal står följande under fliken 'Anställningstyp': Särskilt arbetskraftsbehov, tillfällig arbetstopp, bestående av helpdesk-operatör.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Först och främst, är du medlem i en arbetstagaorganisation, ett fackförbund eller liknande? I så fall råder jag dig att vända dig till dem för råd och stöd. De kan ge mer specifika råd om vad som gäller för just din anställning.

Vad som gäller för anställningsavtal regleras i Lagen om Anställningsskydd (LAS).

Enligt 4 § första stycket LAS så ska tillsvidareanställning vara den normala anställningsformen. Arbetsgivare får dock anställa på viss tid, enligt 5 §.

Enligt 5 § LAS så får arbetsgivaren begränsa anställningstiden genom en så kallad allmän visstidsanställning, vilket är precis det som din arbetsgivare har gjort för din anställning. Arbetsgivaren kan alltså anställa dig i allmän visstidsanställning med stöd i lag.

Arbetsgivaren kan dock inte göra så här i evighet. Enligt 5a § så övergår nämligen en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning när du inom en 5-årsperiod varit anställd i allmän visstidsanställning i mer än 2 år. Detta betyder alltså för dig att om du fortfarande är anställd för 3 månader i taget efter att du har varit anställd i denna typ av anställning i mer än 2 år sammanlaget inom de senaste 5 åren, så övergår din anställning automatiskt till att vara en tillsvidareanställning.

Det kan vara så att något annat än detta gäller för din anställning om det finns ett kollektivavtal som gäller på din arbetsplats och det står något annat i det, enligt 2 § tredje stycket LAS. Du måste därför ta reda på om det finns ett kollektivavtal, och be att få ut det av din arbetsgivare, och läsa om det står att något annat ska gälla.

Sammanfattningsvis så kan man säga att arbetsgivaren som utgångspunkt får anställa dig på begränsad tid genom s k allmäna visstidsanställningar. När du inom en 5-årsperiod har varit anställd i sammanlagt mer än 2 år i den typen av anställningsform, så övergår din anställningsform automatiskt till att vara tillsvidareanställning. Det kan vara så att något annat gäller enligt ett kollektivavtal på din arbetsplats, du måste ta reda på detta.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på din fråga. Om inte så använd gärna kommentarsfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (794)
2021-07-28 Förlängning av visstidsanställning
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?
2021-07-09 Vad innebär en projektanställning?

Alla besvarade frågor (94331)