Visstidsanställning vid sidan om tillsvidareanställning

Hej!

Jag har en tillsvidareanställning och har nu blivit erbjuden en tjänst hos samma arbetsgivare med ett fördjupat uppdrag. Då jag kommer arbetar (rak vecka) dagtid måndag till fredag, ska min tjänstgöringsgrad höjas till 40h/v. Jag har muntligt fått från min chef att det fördjupa uppdraget omprövas efter ett år.

Min chef har nu skickat avtal på detta. Anställningsformen är AVA. Om jag skriver på detta vad händer med min tillsvidareanställning? Det finns heller inget slutdatum på avtalet, bör det vara det?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


De reglerna som är relevanta i ditt fall finns främst i lagen om anställningsskydd (LAS). Ifall det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan det dock finnas reglering i kollektivavtalet som avviker från LAS, 2 § LAS. Mitt svar nedan kommer att utgå från att det inte finns något kollektivavtal således skall alla regler i LAS gälla.


Jag antar att anställningsformen du menar på det fördjupa uppdraget är en allmän visstidsanställning (en “ALVA”), 5 § st. 1 LAS. Enligt LAS är en sådan anställning tillåten i högst två år, 5 § st. 2 LAS. Det innebär att en allmän visstidsanställning som vara i mer än två år övergår automatiskt till en tillsvidareanställning. Däremot finns det inget krav på att ett slutdatum måste anges i anställningsavtalet. Tidsbegränsningen kan anges på ett annat sätt t.ex. genom hänvisning till arbetet. Formuleringar i still med “anställningen skall upphöra när uppdraget är klart” eller “när arbetet är slutfört” är fullt möjliga. Arbetsgivaren är ändå skyldig att ge skriftligt besked om att visstidsanställningen kommer att upphöra och inte förlängas, minst en månad innan anställningstidens utgång, 15-16 §§ LAS. Det muntliga beskedet om omprövning räcker då inte ifall det fördjupa uppdraget inte kommer att förlängas, i så fall skall du få skriftligt besked.


En annan sak är rätten till information kring anställningen efter det att arbetstagaren börjat arbeta på den aktuella anställningen, 6c § LAS. Arbetstagaren skall då få information från arbetsgivaren om visstidsanställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för anställningens upphörande. Informationen skall lämnas senast en månad efter påbörjad anställning.


Till skillnad från visstidsanställning måste en tillsvidareanställning sägas upp för att upphöra, 4 § st. 2 LAS. Således om din tillsvidareanställning inte uttryckligen sägas upp skall den fortsätta att gälla vid sidan om som en vilande tillsvidareanställning. Att ha två anställningar på så sätt är tillåtet enligt praxis. Du får då återgå till tillsvidareanställningen efter att det nya uppdraget har avslutats.


Om din arbetsgivare vill säga upp den tillsvidareanställningen finns det krav på saklig grund för uppsägning, 7 § LAS. Dessutom skall den avtalade uppsägningstiden, alternativt den lagstadgade uppsägningstiden i 11 § LAS, beaktas. Under uppsägningstiden gäller de anställningsvillkoren i din tillsvidareanställning, dock med avdrag för inkomster du får under samma tid från den nya anställningen, 12-13 §§ LAS.


Med vänlig hälsning,

You Jung Lee TörnqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”