FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt01/04/2022

Vissa frågor om framtidsfullmakt

kan flera personer vara framtidsfullmakthavare samtidigt, ha lika makt?

kan make, partner till framtidsfullmaktshavaren bevittna fullmaktsgivarens namnteckning?

framtidsfullmaktgivaren har inte förstått vad framtidsfullmakten innebär

vad gäller,när fullmakten redan är undertecknad?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Allmänt om framtidsfullmakter

Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter och det är den lagen vi kommer att kika i för att besvara din fråga. En person kan genom en framtidsfullmakt utse en eller flera personer som ska ta hand om fullmaktsgivarens personliga och ekonomiska angelägenheter om fullmaktgivarens hälsotillstånd blir sådant att han eller hon inte längre har förutsättningar att ta hand om sina angelägenheter (1 §). Flera personer kan alltså samtidigt vara fullmaktshavare för samma angelägenheter.

Kan make eller partner vara vittne?
Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnas av två vittnen. De personer som genom fullmakten blir fullmaktshavare får inte vara vittne (4 §). I övrigt tillämpas samma regler som för vittnen vid upprättande av testamenten (4 § tredje stycket). Fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren får inte vara vittnen (10 kap 4 § ärvdabalken).

När måste framtidsfullmakten upprättas?

En framtidsfullmakt måste upprättas under tiden som fullmaktsgivaren fortfarande har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Om fullmaktsgivaren t.ex. lider av svår demens och därför inte förstår vad fullmakten innebär när den upprättas, så kommer den inte att vara giltig.

Jag uppfattar det som att fullmaktsgivaren i detta fallet inte förstår vad fullmakten innebär. Om fullmakten upprättades under denna tid då fullmaktsgivaren inte har förståelse för vad en fullmakt innebär, är alltså fullmakten inte giltig. Är det så att den upprättades innan, så träder istället fullmakten i kraft först nu när fullmaktsgivaren inte längre har förmåga att ta hand om sina angelägenheter (9 §).

Giltigheten av framtidsfullmakten beror alltså på fullmaktsgivarens tillstånd vid tidpunkten för upprättandet av fullmakten. Vid denna tidpunkt måste fullmaktsgivaren förstå innebörden av fullmakten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du är välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000